De geodatalagen Landgebruik en Ruimtebeslag werden geactualiseerd voor toestand 2022 en zijn beschikbaar via MercatorNet. 

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2022
Naam van de service: lu_landgebruik_vlaa_2022_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2022
Naam van de service: lu_ruibes_vlaa_2022_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Deze geodata horen bij de respectievelijke omgevingsindicatoren

https://indicatoren.omgeving.vlaanderen.be/indicatoren/ruimtebeslag

https://indicatoren.omgeving.vlaanderen.be/indicatoren/landgebruik


Om conform te blijven met de bijgestelde methode die gehanteerd werd bij het opmaken van toestand 2022, werden ook de gepubliceerde toestanden 2013, 2016 en 2019 van deze geodata herwerkt en opnieuw gepubliceerd

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2013
Naam van service: lu_landgebruik_vlaa_2013_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2016
Naam van service: lu_landgebruik_vlaa_2016_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Landgebruik - Vlaanderen - toestand 2019
Naam van service: lu_landgebruik_vlaa_2019_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2013
Naam van service: lu_ruibes_vlaa_2013_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2016
Naam van service: lu_ruibes_vlaa_2016_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

Naam: Ruimtebeslag - Vlaanderen - toestand 2019
Naam van service: lu_ruibes_vlaa_2019_v3
Metadata metadata.omgeving.vlaanderen.be

  • No labels