Blog

De geodatalaag  Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen - indeling op basis van statistische sectoren - toestand 2022 - is beschikbaar via MercatorNet. 

Naam: Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen - indeling op basis van statistische sectoren - toestand 2022

Naam van de service: lu_vrl_vlaa_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/41d1fa2d-ec92-5922-adac-e3a445cfd1aa


Om conform te blijven met de bijgestelde methode die gehanteerd werd bij het opmaken van toestand 2022, werd ook de gepubliceerde toestand 2013 van deze geodata herwerkt en opnieuw gepubliceerd


Naam: Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen - indeling op basis van statistische sectoren - toestand 2013

Naam van de service: lu_vrl_vlaa_2013_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5e53be01-0c6f-5b2c-b70f-9dea67e2cd05

Deadline High-Value Datasets gepasseerd: de verordening is van toepassing!

Op 9 juni was de deadline voor de implementatie van de uitvoeringsverordening voor Hoogwaardige Datasets (HVD - High Value Datasets). De Europese Commissie heeft op 21 december 2022 in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 een lijst met specifieke hoogwaardige datasets vastgesteld, inclusief de regels voor publicatie en hergebruik.

Deze verordening verplicht openbare lichamen, inclusief de entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving, om de aangewezen hoogwaardige datasets openbaar te maken. In het beleidsdomein Omgeving hebben we een grondige inventarisatie van deze datasets uitgevoerd en voor vele ervan de metadata aangevuld, zodat ze als High-value Dataset geïdentificeerd kunnen worden.

Ontdek de High-Value Datasets van Vlaanderen!

Het werk is echter nog niet af. Er zijn nog enkele datasets die we nog niet hebben kunnen publiceren vanwege juridische of praktische obstakels. We blijven ons inzetten om deze barrières te overwinnen en deze datasets binnenkort beschikbaar te maken.

Doe mee en blijf op de hoogte van onze vooruitgang. Samen zorgen we ervoor dat waardevolle gegevens toegankelijk worden voor iedereen!

De lichtemissiekaarlagen v1, satellietbeelden berekend op basis van de polar orbiting SNPP-satelliet data door het Amerikaanse NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), werden vervangen door de lichtemissiekaartlagen v2, waarbij de open datasets vrij gedownload kunnen worden (voor alle jaartallen) vanaf de website van NASA. VITO zet deze datasets daarna om naar 100m rasters in Belgium Lambert 72.  

Naam: Gemiddelde nachtelijke lichtemissies – toestand 2012 tot 2022

Naam van de service: hh_licht_2012_v2, hh_licht_2013_v2, hh_licht_2014_v2, hh_licht_2015_v2, hh_licht_2016_v2, hh_licht_2017_v2, hh_licht_2018_v2, hh_licht_2019_v2, hh_licht_2020_v2, hh_licht_20121_v2 en hh_licht_2022_v2

Metadata https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/015042aa-e8ad-5eff-a07f-d671f9b93397

De geodatalagen  Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, Totaal voorzieningenniveau en Knooppuntwaarde per ha  werden geactualiseerd voor toestand 2022 en zijn beschikbaar via MercatorNet. 


Naam: Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau - toestand 2022

Naam van de service: lu_synkwvz_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/05b86df0-aa80-5152-85a1-233a214bcf6b

Naam: Totaal voorzieningenniveau - toestand 2022

Naam van de service: lu_totvznv_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6b43caf9-370f-59b0-b4b1-876a29b3698f

Naam: Knooppuntwaarde per ha  - toestand 2022

Naam van de service: lu_knptw_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3eda0a86-c57a-5da9-93f8-a180a20f414c

Nieuwe VLOPS24 lagen

De onderstaande VLOPS24-lagen werden gepubliceerd in de publieke zone voor het meest recente emissiejaar 2022 met representatieve meteo van het jaar 2017  


VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale stikstofdepositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale verzurende depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)


Deze lagen zullen gebruikt worden in de toepassingen IMPACT en Impactscoretool, die respectievelijk door VMM en ANB worden beheerd samen met het departement Omgeving.In het verleden werden de INSPIRE lagen van MercatorNet gepubliceerd via Hale Connect. De reden was dat je via deze dienst bestaande lagen kon transformeren naar INSPIRE conforme datalagen met de nodige metadata. In de praktijk betekende dit vaak een verarming van de data waardoor de bruikbaarheid van deze lagen aanzienlijk beperkt was. We hebben bepaalde aanpassingen gedaan aan de metadata waardoor de bestaande lagen ook INSPIRE conform zijn en we niet meer zitten met dubbele lagen voor dezelfde informatie.

 • In een eerste fase zullen we de Hale Connect lagen op de Geopunt INSPIRE omgeving (https://www.geopunt.be/inspire) vervangen door de standaard lagen. Richtdatum is 16/6/2024.
 • Vervolgens zullen we de metadatarecords die verwijzen naar Hale Connect depubliceren. Richtdatum is 20/6/2024.
 • Uiteindelijk zullen we de services op Hale Connect uitzetten waardoor de MercatorNet INSPIRE datalagen niet meer via Hale Connect te raadplegen zijn. Richtdatum is 24/6/2024.

Hieronder de tabel met de aanpassingen die zullen gebeuren:

BijlageGroepnaamoorspronkelijke metadata url nieuwe naam indien van toepassingnieuwe metadata url
Bijlage 19. Beschermde gebiedenAanduidingsobjectenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/d3004403-fa35-4f01-a464-325cf91b43e9
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/469b578f-bacb-454c-a61c-a9b907bfcfb0


Duinendecreethttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3f872773-ecda-4ab7-bd64-77d82bb79a4a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/e2d2b914-0d56-4562-917a-b057085a2001


Natura2000https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/14170ad8-2acc-4e1f-bbf0-3faf5ba79503Vogelrichtlijngebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/4AB216F3-6316-4FC3-BD3A-343B439FE272
Habitatrichtlijn(deel)gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/A84A87F5-5607-4019-A8DB-9D52A827786B


Natuurbeheerplannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/c8c041cc-5348-43a3-96a9-3ea6ff47b023
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8166b0db-b231-486d-91b3-24505796256a


Ramsar-gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8a128b84-c780-4601-995a-024634ab209a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/EF7919DA-FB70-41EC-9009-0C849BEA5168


VEN/IVON gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/0eaabb27-e7c3-45a2-94f9-64d98cb230a8
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6C55F7F5-DF2E-4CCC-A6B2-85ABD572A355
BIJLAGE 3

4. Landgebruik

Stedenbouwkundige informatiehttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5a44a6d5-1137-413d-9480-1a5e83f40176Stedenbouwkundige informatie - Grondvlakken van ruimtelijke plannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/2f05a7b4-0044-4396-888f-1502c104a54a
Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/a1bb32bb-e040-497f-a220-00dfb734aa8a

8. Faciliteiten voor productie en industrie

Seveso terreinenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3c8da6b8-cb57-46b1-ac89-8d03bf7c83d2
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/ae077b96-d2db-4e4c-aa1c-f4c8772a7645
Nieuwe versie GeoServer

We hebben deze ochtend rond 9u een nieuwe versie van GeoServer in productie genomen. Deze versie lost een bugje op ivm de WFS DescribeFeatureType.

We krijgen af en toe een vraag over het gebruik van de MercatorNet services in ArcGIS Pro waar er een certificaat gevraagd wordt om te connecteren. Er is op onze server two-way SSL ingesteld omdat wij naast de publieke ook afgeschermde lagen aanbieden maar om de publieke lagen te raadplegen, moet er geen certificaat worden doorgestuurd. ArcGIS probeert standaard toch een certificaat door te geven en dit resulteert in een boodschap in de toepassing. Als je op 'Annuleren' klikt worden de lagen correct geladen. We hebben deze vraag doorgegeven aan de mensen van Esri om niet standaard een certificaat door te geven. In andere software pakketten zien we deze melding niet terugkomen. Voor verdere vragen hierover verwijzen wij naar de Esri helpdesk: https://esribelux.com/hoe-kunnen-we-helpen/helpdesk/?lang=nl

We hebben vandaag versie 4.4.2 van geonetwork in productie gezet op metadata.omgeving.vlaanderen.be. Deze versie is gebaseerd op de open-source versie van Geonetwork die door Digitaal Vlaanderen werd aangepast aan de Vlaamse metadata strategie.

De voordelen van deze nieuwe versie zijn onder meer:

 • Beter zoekmogelijkheden op basis van ElasticSearch;
 • Verbeterde ondersteuning voor DCAT2 metadata records;
 • Verbeterde ondersteuning voor ISO19139 metadata records;
 • Integratie met ACM/IDM gebruikersbeheer; en
 • Algemene update van technische componenten.


De kaartlagen die op 29 maart 2024 publiek werden gesteld geven de overschrijding van de kritische depositiewaarden binnen habitatrichtlijngebied weer (KDW) voor enerzijds vermesting en anderzijds verzuring, en dit voor de actuele habitats en de tot doel gestelde habitats in de voorlopige zoekzones en het passend beheer.

De lagen zijn het resultaat van een vergelijking van enerzijds de totale vermestende depositie (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de KDW-kaart vermesting (2024) en anderzijds de totale verzurende depositie (VLOPS23, meteo 2021, emissies 2021) en de KDW-kaart verzuring (2024).

Metadata Overschrijdingskaart vermestende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Overschrijdingskaart verzurende stikstofdepositie 2024: metadata.omgeving.vlaanderen.be

Metadata Maatwerkgebieden stikstofdecreet: metadata.omgeving.vlaanderen.be


Met de upgrade naar GeoServer 2.24 van 12 april 2024 hebben we ook is de transformatiemethode EPSG:8369 geactiveerd voor de transformatie van Lambert 72 coördinaten (EPSG:31370) en Lambert 2009 coördinaten (EPSG:3812). De transformatiemethode EPSG:8369 (BD72 to ETRS89 Transformation of coordinates at 0.01m level of accuracy) is de meest precieze transformatiemethode die momenteel beschikbaar in GIS-toepassingen. De omzetting gebeurt door middel van een het NTV2 transformatiegrid bd72lb72_etrs89lb08.gsb ontwikkeld door Nicolas SIMON (SPW) en gevalideerd door het NGI. Dit transformatiegrid is beschikbaar voor gebruik onder de Creative Commons Attribution license CC BY licentie.

Impact voor gebruikers

We kiezen voor deze transformatiemethode omwille van de accuraatheid: deze methode wijkt ten hoogste 1 centimeter af van de volgens het NGI correcte transformatiemethode. Als iedereen dezelfde transformatiemethode toepast kunnen we de topologische fouten tussen lagen vermijden of beperken. Voor gebruikers die in het verleden al data in Lambert 2008 opgevraagd hebben kunnen er afwijkingen tot 35 centimeter zijn ten opzichte van voorgaande bevragingen.

We hebben de impact en scenario's voor het omgaan met Lambert 2008 transformaties uitgebreid toegelicht in de OIS-sessie Kennisuitwisseling Lambert 2008 (2024.03.28).

Bereik van het grid

Het transformatiegrid kan slechts toegepast worden binnen het bereik van het grid.

Grid installeren op GeoServer

GeoServer zal de nauwkeurige transformatie toepassen zodra het transformatiegrid beschikbaar is in de juiste folder in het classpath. Gebruik hiervoor eventueel de de jar-bibliotheek 'gt-transformation-bd72lb72_etrs89lb08.jar'.

Testen

De testdataset 'Testdata transformatie Lambert 72 naar Lambert 2008 coördinaten' kan gebruikt worden om de accuraatheid van een transformatiemethode te testen door de coördinaten van Lambert 72 naar Lambert 08 te transformeren en de afstand te berekenen met de xy-coördinaten omgezet met de cConvert-tool van het NGI. Deze afwijking mag maximaal 0.01 meter bedragen.

Onderstaande Python-code illustreert deze testprocedure

test GeoServer WFS
import geopandas
import numpy
import requests
...
params = dict(service='WFS', version="2.0.0", request='GetFeature',
       typeName='rs:rs_testdata_lamb08', srsName='EPSG:3812',
       outputFormat='json',
       count=40000,
       startIndex=0)
wfs_request_url = requests.Request('GET', self.geoserver_url,
                  params=params).prepare().urldf = geopandas.read_file(wfs_request_url)
df['distance'] = numpy.sqrt(
  pow(df['geometry'].x - df['x08_cc'], 2) + pow(
    df['geometry'].y - df['y08_cc'], 2))
df.sort_values(by=['distance'], inplace=True, ascending=False)

De afwijking d08_geoserver_cc in ons sample bedraagt minder dan 1 centimeter (0.01 m).

test_geoserver_wfs_proj.py
fid   id           name      x72      y72   x08_cc   y08_cc   x08_grid   y08_grid  d08_geoserver_cc
4062  705        Théonogrive 206046.486029 131941.976298 706050.277 631949.242 706050.277500 631949.251100      0.009114
20123 147134        Molen Wijk 108191.137832 185993.069708 608189.307 685988.445 608189.312498 685988.451400      0.008439
37704 80367  Au Pont d'Isle la Hesse 244009.397188 78042.765989 744019.219 578055.088 744019.216801 578055.095799      0.008104
3997  639        Dos de Corru 206104.941069 132112.088076 706108.712 632119.361 706108.712000 632119.369100      0.008100
26375 78843       Beim Rambour 250121.066320 45987.015147 750134.746 546000.477 750134.738100 546000.478301      0.008006
26383 78851          Pesser 250269.186045 45989.705267 750282.859 546003.186 750282.851099 546003.187101      0.007976

In GeoServer kan de reprojection console gebruikt worden om na te gaan welke transformatiemethode gebruikt wordt voor een conversie van EPSG:31370 naar EPSG:3812. Zoals weergegeven in onderstaand screenshot geeft GeoServer aan het transformatiegrid te gebruiken.De upgrade is zonder problemen verlopen.