Atlassian Confluence en Confluence Plugins

Licentie informatie voor Confluence

Confluence 6.0.5

Copyright © 2003 - 2015 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this product is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless otherwise specified therein.

Dit product bevat software ontwikkeld door de Apache Software Foundation.

Dit product bevat ook de volgende bibliotheken die vallen onder de GNU LGPL licentie:

Dit product bevat ook code geschreven door third parties.

Extra informatie over deze en andere derden code opgenomen in dit product, inclusief toepasselijke auteursrechten, juridische en licenties mededelingen, zijn beschikbaar in de "licenties" directory onder de Confluence installatiemap.

Licentie informatie voor Confluence Plugins

Team Calendars 5.3.19

Copyright © 2002 - 2013 Atlassian Corporation Pty Ltd.

The use of this plugin is subject to the terms of the Atlassian End User Agreement, unless other specified therein.

This plugin includes software developed by the Apache Software Foundation.

This plugin also includes code written by other third parties.

Additional details regarding these and other third party code included in this plugin, including applicable copyright, legal and licensing notices, are available in the "licenses" directory inside the plugin.