Welkom bij MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband dat openstaat voor alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Omgeving. De actieve leden zijn momenteel Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschape (VEKA). Samen stellen zij data van het Beleidsdomein Omgeving ter beschikking voor gebruik door burgers, overheid, en de private sector. De MercatorNet diensten zijn deels publiek toegankelijk deels beveiligd en worden afgenomen in tal van Web Apps van de Vlaamse Overheid, de Gemeenten en externe dienstverleners.

MercatorNet biedt de volgende dienstverlening:

 • begeleiden bij het publiceren en metadateren van data;
 • begeleiding bij het inregelen van de beheersprocessen voor referentiedata (bvb codelijsten);
 • publicatie van geografische data met bijhorende metadata en web-diensten;
 • publicatie van niet-geografische data met bijhorende metadata en web-diensten;
 • publicatie van codelijsten (zoals codelijst chemische stoffen);
 • publicatie van linked data (bijvoorbeeld DSI, IMJV);
 • opzetten van beveiligde en niet-beveiligde web services;
 • intake van datasets van derde partijen in de vorm van beveiligde web services voor intern gebruik (bv. analyse en de productie van afgeleide dataproducten).

MercatorNet maakt deel uit van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI). Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Er zijn op dit moment 5 kaartlagen op basis van het Omgevingsloket ontsloten via MercatorNet:

 • lu_omv_iioa: Omgevingsloket - Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • lu_omv_kh: Omgevingsloket - Kleinhandel
 • lu_omv_gd: Omgevingsloket - Stedenbouwkundige projecten
 • lu_omv_vgtw: Omgevingsloket - Vegetatiewijziging
 • lu_omv_vk: Omgevingsloket - Verkavelingen


Wegens de migratie van de data naar een datawarehouse worden deze kaartlagen herwerkt. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om ook enkele aanpassingen aan de attributen te doen om de kaartlagen nuttiger/gebruiksvriendelijker te maken.

De nieuwe kaartlagen zijn momenteel beschikbaar op de WMS/WFS endpoint https://oefen.mercator.vlaanderen.be/raadpleegdienstenmercatorpubliek/ows met als naam

 • lu:lu_omv_gd_v2: Omgevingsloket - Stedenbouwkundige projecten – V2
 • lu:lu_omv_iioa_v2: Omgevingsloket - Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit – V2
 • lu:lu_omv_kh_v2: Omgevingsloket – Kleinhandel – V2
 • lu:lu_omv_vgtw_v2: Omgevingsloket – Vegetatiewijziging – V2
 • lu:lu_omv_vk_v2: Omgevingsloket – Verkavelingen – V2

Gezien de verlofperiode worden een periode van 2 maanden voorzien om eventuele opmerkingen te bezorgen. Opmerkingen mogen bezorgd ten laatste op 6 september 2024 bezorgd worden aan ruben.vandewalle@vlaanderen.be. Na het verwerken van deze opmerkingen zullen deze herwerkte kaartlagen de oorspronkelijke lagen vervangen. Momenteel wordt dit voorzien op vrijdag 13 september 2024.

Overzichtstabel lagen

laagmetadata v1objectencatalogus v1metadata v2objectencatalogus v2
Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteithttps://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5a7a75c7-faaf-45b2-8198-0497f688ba36https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/ab698110-990f-4068-80ab-1c6ca712de97https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/c6e6dc8b-3342-5818-a520-fb0a8ddf2ad9https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/56b1077a-887b-53e9-a44a-422ccdcbcb4a
Kleinhandelhttps://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/31aaf9f2-56dd-4fdf-8739-8fd98f383177https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/74b8d3cc-5ca8-4265-b87b-3ded0cf342b4https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/f718345a-4120-5fba-9bfd-80914d5f4e68https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/b1a29786-c0d4-5db3-961f-ad042f6831f4
Stedenbouwkundige projectenhttps://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/bc91cbca-cd26-4a2d-b823-911278be18e8https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/f95b2fee-c77c-47eb-a7bd-405ccf712423https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/34dcadb1-2f82-5a76-a578-f1f7020008cdhttps://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/29077478-d682-5faa-ac72-6414aec0006d
Vegetatiewijziginghttps://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/a31b52a1-5320-40db-8e3d-410418500458https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/19a85f2c-5ab6-438e-a1b6-0b63f85c81a8https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/780f83cd-2d7f-5c20-b577-b7b59e58ce04https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/c4c5896d-a532-51a7-b582-bc57c38d4abc
Verkavelingenhttps://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8c239f4c-0073-4fe4-b726-42766aa77d29https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/444dcd5d-c438-46e3-b2e4-48818ce59f59https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3c931f23-5239-5961-a64c-33248aaa3381https://metadata-oefen.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3912b2ed-c2bb-5835-956f-4d729568bf7d
De geodatalagen  Aanduidingsobjecten en Erfgoedobjecten, worden geactualiseerd met een nieuw veld DATAVERANT. De aangepaste geodatalagen zullen op 01/08/2024  beschikbaar zijn via MercatorNet. 


Naam: Aanduidingsobjecten

Naam van de service: ps_aandobj

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/469b578f-bacb-454c-a61c-a9b907bfcfb0


Naam: Erfgoedobjecten

Naam van de service: lu_wet_erfgobj_pub

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/f18a2260-3810-4f9d-8a4e-8062cc8736eb

De geodatalaag  Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen - indeling op basis van statistische sectoren - toestand 2022 - is beschikbaar via MercatorNet. 

Naam: Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen - indeling op basis van statistische sectoren - toestand 2022

Naam van de service: lu_vrl_vlaa_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/41d1fa2d-ec92-5922-adac-e3a445cfd1aa


Om conform te blijven met de bijgestelde methode die gehanteerd werd bij het opmaken van toestand 2022, werd ook de gepubliceerde toestand 2013 van deze geodata herwerkt en opnieuw gepubliceerd


Naam: Verstedelijkt, randstedelijk en landelijk Vlaanderen - indeling op basis van statistische sectoren - toestand 2013

Naam van de service: lu_vrl_vlaa_2013_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5e53be01-0c6f-5b2c-b70f-9dea67e2cd05

Deadline High-Value Datasets gepasseerd: de verordening is van toepassing!

Op 9 juni was de deadline voor de implementatie van de uitvoeringsverordening voor Hoogwaardige Datasets (HVD - High Value Datasets). De Europese Commissie heeft op 21 december 2022 in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 een lijst met specifieke hoogwaardige datasets vastgesteld, inclusief de regels voor publicatie en hergebruik.

Deze verordening verplicht openbare lichamen, inclusief de entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving, om de aangewezen hoogwaardige datasets openbaar te maken. In het beleidsdomein Omgeving hebben we een grondige inventarisatie van deze datasets uitgevoerd en voor vele ervan de metadata aangevuld, zodat ze als High-value Dataset geïdentificeerd kunnen worden.

Ontdek de High-Value Datasets van Vlaanderen!

Het werk is echter nog niet af. Er zijn nog enkele datasets die we nog niet hebben kunnen publiceren vanwege juridische of praktische obstakels. We blijven ons inzetten om deze barrières te overwinnen en deze datasets binnenkort beschikbaar te maken.

Doe mee en blijf op de hoogte van onze vooruitgang. Samen zorgen we ervoor dat waardevolle gegevens toegankelijk worden voor iedereen!

De lichtemissiekaarlagen v1, satellietbeelden berekend op basis van de polar orbiting SNPP-satelliet data door het Amerikaanse NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), werden vervangen door de lichtemissiekaartlagen v2, waarbij de open datasets vrij gedownload kunnen worden (voor alle jaartallen) vanaf de website van NASA. VITO zet deze datasets daarna om naar 100m rasters in Belgium Lambert 72.  

Naam: Gemiddelde nachtelijke lichtemissies – toestand 2012 tot 2022

Naam van de service: hh_licht_2012_v2, hh_licht_2013_v2, hh_licht_2014_v2, hh_licht_2015_v2, hh_licht_2016_v2, hh_licht_2017_v2, hh_licht_2018_v2, hh_licht_2019_v2, hh_licht_2020_v2, hh_licht_20121_v2 en hh_licht_2022_v2

Metadata https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/015042aa-e8ad-5eff-a07f-d671f9b93397

MercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Kan {children} niet tonen/maken. Pagina niet gevonden: merc:Voor ontwikkelaars.

 • No labels