Welkom bij MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband dat openstaat voor alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Omgeving. De actieve leden zijn momenteel Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschape (VEKA). Samen stellen zij data van het Beleidsdomein Omgeving ter beschikking voor gebruik door burgers, overheid, en de private sector. De MercatorNet diensten zijn deels publiek toegankelijk deels beveiligd en worden afgenomen in tal van Web Apps van de Vlaamse Overheid, de Gemeenten en externe dienstverleners.

MercatorNet biedt de volgende dienstverlening:

 • begeleiden bij het publiceren en metadateren van data;
 • begeleiding bij het inregelen van de beheersprocessen voor codelijsten;
 • publicatie van geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
 • publicatie van niet-geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
 • publicatie van codelijsten (zoals codelijst chemische stoffen);
 • publicatie van linked data (bijvoorbeeld DSI, IMJV);
 • opzetten van beveiligde en niet-beveiligde Web Services; en
 • intake van datasets van derde partijen in de vorm van beveiligde Web services voor intern gebruik (bv. analyse en de productie van afgeleide dataproducten).

MercatorNet maakt deel uit van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI). Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Deadline High-Value Datasets gepasseerd: de verordening is van toepassing!

Op 9 juni was de deadline voor de implementatie van de uitvoeringsverordening voor Hoogwaardige Datasets (HVD - High Value Datasets). De Europese Commissie heeft op 21 december 2022 in Uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 een lijst met specifieke hoogwaardige datasets vastgesteld, inclusief de regels voor publicatie en hergebruik.

Deze verordening verplicht openbare lichamen, inclusief de entiteiten binnen het beleidsdomein Omgeving, om de aangewezen hoogwaardige datasets openbaar te maken. In het beleidsdomein Omgeving hebben we een grondige inventarisatie van deze datasets uitgevoerd en voor vele ervan de metadata aangevuld, zodat ze als High-value Dataset geïdentificeerd kunnen worden.

Ontdek de High-Value Datasets van Vlaanderen!

Het werk is echter nog niet af. Er zijn nog enkele datasets die we nog niet hebben kunnen publiceren vanwege juridische of praktische obstakels. We blijven ons inzetten om deze barrières te overwinnen en deze datasets binnenkort beschikbaar te maken.

Doe mee en blijf op de hoogte van onze vooruitgang. Samen zorgen we ervoor dat waardevolle gegevens toegankelijk worden voor iedereen!

De lichtemissiekaarlagen v1, satellietbeelden berekend op basis van de polar orbiting SNPP-satelliet data door het Amerikaanse NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), werden vervangen door de lichtemissiekaartlagen v2, waarbij de open datasets vrij gedownload kunnen worden (voor alle jaartallen) vanaf de website van NASA. VITO zet deze datasets daarna om naar 100m rasters in Belgium Lambert 72.  

Naam: Gemiddelde nachtelijke lichtemissies – toestand 2012 tot 2022

Naam van de service: hh_licht_2012_v2, hh_licht_2013_v2, hh_licht_2014_v2, hh_licht_2015_v2, hh_licht_2016_v2, hh_licht_2017_v2, hh_licht_2018_v2, hh_licht_2019_v2, hh_licht_2020_v2, hh_licht_20121_v2 en hh_licht_2022_v2

Metadata https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/015042aa-e8ad-5eff-a07f-d671f9b93397

De geodatalagen  Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, Totaal voorzieningenniveau en Knooppuntwaarde per ha  werden geactualiseerd voor toestand 2022 en zijn beschikbaar via MercatorNet. 


Naam: Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau - toestand 2022

Naam van de service: lu_synkwvz_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/05b86df0-aa80-5152-85a1-233a214bcf6b

Naam: Totaal voorzieningenniveau - toestand 2022

Naam van de service: lu_totvznv_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6b43caf9-370f-59b0-b4b1-876a29b3698f

Naam: Knooppuntwaarde per ha  - toestand 2022

Naam van de service: lu_knptw_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3eda0a86-c57a-5da9-93f8-a180a20f414c

Nieuwe VLOPS24 lagen

De onderstaande VLOPS24-lagen werden gepubliceerd in de publieke zone voor het meest recente emissiejaar 2022 met representatieve meteo van het jaar 2017  


VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale stikstofdepositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale verzurende depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)


Deze lagen zullen gebruikt worden in de toepassingen IMPACT en Impactscoretool, die respectievelijk door VMM en ANB worden beheerd samen met het departement Omgeving.In het verleden werden de INSPIRE lagen van MercatorNet gepubliceerd via Hale Connect. De reden was dat je via deze dienst bestaande lagen kon transformeren naar INSPIRE conforme datalagen met de nodige metadata. In de praktijk betekende dit vaak een verarming van de data waardoor de bruikbaarheid van deze lagen aanzienlijk beperkt was. We hebben bepaalde aanpassingen gedaan aan de metadata waardoor de bestaande lagen ook INSPIRE conform zijn en we niet meer zitten met dubbele lagen voor dezelfde informatie.

 • In een eerste fase zullen we de Hale Connect lagen op de Geopunt INSPIRE omgeving (https://www.geopunt.be/inspire) vervangen door de standaard lagen. Richtdatum is 16/6/2024.
 • Vervolgens zullen we de metadatarecords die verwijzen naar Hale Connect depubliceren. Richtdatum is 20/6/2024.
 • Uiteindelijk zullen we de services op Hale Connect uitzetten waardoor de MercatorNet INSPIRE datalagen niet meer via Hale Connect te raadplegen zijn. Richtdatum is 24/6/2024.

Hieronder de tabel met de aanpassingen die zullen gebeuren:

BijlageGroepnaamoorspronkelijke metadata url nieuwe naam indien van toepassingnieuwe metadata url
Bijlage 19. Beschermde gebiedenAanduidingsobjectenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/d3004403-fa35-4f01-a464-325cf91b43e9
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/469b578f-bacb-454c-a61c-a9b907bfcfb0


Duinendecreethttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3f872773-ecda-4ab7-bd64-77d82bb79a4a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/e2d2b914-0d56-4562-917a-b057085a2001


Natura2000https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/14170ad8-2acc-4e1f-bbf0-3faf5ba79503Vogelrichtlijngebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/4AB216F3-6316-4FC3-BD3A-343B439FE272
Habitatrichtlijn(deel)gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/A84A87F5-5607-4019-A8DB-9D52A827786B


Natuurbeheerplannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/c8c041cc-5348-43a3-96a9-3ea6ff47b023
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8166b0db-b231-486d-91b3-24505796256a


Ramsar-gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8a128b84-c780-4601-995a-024634ab209a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/EF7919DA-FB70-41EC-9009-0C849BEA5168


VEN/IVON gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/0eaabb27-e7c3-45a2-94f9-64d98cb230a8
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6C55F7F5-DF2E-4CCC-A6B2-85ABD572A355
BIJLAGE 3

4. Landgebruik

Stedenbouwkundige informatiehttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5a44a6d5-1137-413d-9480-1a5e83f40176Stedenbouwkundige informatie - Grondvlakken van ruimtelijke plannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/2f05a7b4-0044-4396-888f-1502c104a54a
Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/a1bb32bb-e040-497f-a220-00dfb734aa8a

8. Faciliteiten voor productie en industrie

Seveso terreinenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3c8da6b8-cb57-46b1-ac89-8d03bf7c83d2
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/ae077b96-d2db-4e4c-aa1c-f4c8772a7645

MercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Kan {children} niet tonen/maken. Pagina niet gevonden: merc:Voor ontwikkelaars.

 • No labels