Welkom bij MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband dat openstaat voor alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Omgeving. De actieve leden zijn momenteel Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschape (VEKA). Samen stellen zij data van het Beleidsdomein Omgeving ter beschikking voor gebruik door burgers, overheid, en de private sector. De MercatorNet diensten zijn deels publiek toegankelijk deels beveiligd en worden afgenomen in tal van Web Apps van de Vlaamse Overheid, de Gemeenten, en externe dienstverleners.

MercatorNet biedt de volgende dienstverlening:

  • begeleiden bij het publiceren en metadateren van data;
  • begeleiding bij het inregelen van de beheersprocessen voor codelijsten;
  • publicatie van geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
  • publicatie van niet-geografische data met bijhorende metadata en Web-diensten;
  • publicatie van codelijsten (zoals codelijst chemische stoffen);
  • publicatie van linked data (bijvoorbeeld DSI, IMJV);
  • opzetten van beveiligde en niet-beveiligde Web Services; en
  • intake van datasets van derde partijen in de vorm van beveiligde Web services voor intern gebruik (bv. analyse en de productie van afgeleide dataproducten).

MercatorNet maakt deel uit van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI). Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Op 29 januari 2024 werd een bijgewerkte versie gepubliceerd van het gevectoriseerde en verrasterde gewestplan. Het gaat om de GIS-data die is afgeleid van de oorspronkelijke gewestplannen en gewestplanwijzigingen die werden ingetekend op schaal 1/10.000.

De versie werd opgemaakt aan de hand van foutmeldingen die tussen eind 2022 en eind 2023 werden geregistreerd. Deze fouten waren zowel van inhoudelijke (bvb. een verkeerde inkleuring) als grafische aard (bvb. slecht gegeorefereerd).

Metadata:

Gewestplan vector: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadraf/0c3ab5d8-2787-4db6-806c-8182d78a4a9b

Gewestplan verrasterd: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/0e7f5e73-df16-43b2-9c82-03a4f429d84a

Er wordt steeds meer ruimte bebouwden verhard in Vlaanderen. Het water kan daardoor moeilijker in de bodem dringen en erblijftminder ruimte vrij om het water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien.

Om Vlaanderen beter te beschermen, wil de Vlaamse Regeringhet waterbergend vermogen van bepaalde watergevoelige gebieden vrijwarenen voldoende ruimte voorzien voor water. De Vlaamse Regering wil139 gebieden met een harde bestemming  (zogenaamde signaalgebieden) herbestemmen naar een openruimtefunctie  door aanduiding als watergevoelig openruimtegebied.

In de periode 5 mei 2023 - 15 december 2024 duidde de Vlaamse Regering 139 gebieden voorlopig aan, met een totale oppervlakte van bijna 730 hectare en verspreid over gans Vlaanderen. In deze GIS-laag worden deze gebieden ter informatie gesitueerd, met vermelding van ligging (gemeente, provincie, waterbekken), oppervlakte en link naar de beslissing van de Vlaamse Regering. Het laatste openbaar onderzoek loopt tot 8 maart 2024. Na definitieve aanduiding worden de definitieve contouren ook opgenomen in DSI.


Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/844087d8-c1f0-55b6-a099-f43f9e2746b6


Beslissingen Vlaamse Regering: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/?dateOption=select&endDate=2023-12-15T22%3A59%3A59.000Z&search=watergevoelig&startDate=2023-05-04T22%3A00%3A00.000Z

Oplijsting dossiers: https://omgeving.vlaanderen.be/worg

Openbaar onderzoek: https://www.integraalwaterbeleid.be/openbaar-onderzoekHet dataschema van de Vrij toegankelijke zones en speelzones in bossen en natuurdomeinen (anb.lu_natbos_toegang_anb) is gewijzigd. De attributen 'begindatum' en 'einddatum' zijn veranderd van datatype: van timestamp naar date (datum zonder tijdsindicatie). Het attribuut generated_id is weggelaten.


Metadata: https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/27feb458-4d2d-4ba6-bfd6-4505446d8072

Alle diensten zijn terug bereikbaar na het onderhoud

Op vrijdag 5/1/2024 zullen de Mercatornet diensten wegens onderhoudswerken tussen 14 en 16 uur niet beschikbaar zijn.

MercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Kan {children} niet tonen/maken. Pagina niet gevonden: merc:Voor ontwikkelaars.

  • No labels