Algemene informatie over de informatieklasses


Er zijn vijf verschillende veiligheidsniveaus aangegeven door het informatieclassificatieraamwerk:


informatieklassebeschrijvingterm gebruikt in de metadata

 

Informatie die toegankelijk zijn voor iedereen. Bij een incident met de betrokken informatie is de impact of materiële schade verwaarloosbaar of onbestaand.vrij toegankelijk: Beschikbaar voor algemene ontsluiting.

Informatie die slechts beperkt toegankelijk is op basis van organisatorische criteria. Bij een incident met de betrokken informatie is de impact of materiële schade minimaal.niet toegankelijk: Niet geschikt voor algemene ontsluiting.

Informatie die slechts toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers. Bij een incident is de impact of materiële schade belangrijk.

vertrouwelijk: Beschikbaar voor personen die vertrouwd kunnen omgaan met de informatie.


 
Informatie die slechts toegankelijk mag zijn voor een beperkte groep gebruikers. Bij een incident is de impact van directe, indirecte materiële en immateriële schade ernstig.geheim: Dient geheim en verborgen te worden gehouden voor iedereen behalve een geselecteerde groep personen.

 

Informatie die slechts toegankelijk mag zijn aan een zeer select aantal gebruikers. Bij een incident is de impact van directe, indirecte materiële en immateriële schade bedreigend voor het voortbestaan van de organisatie of personen en hun vrijheden.zeer geheim: Hoogste geheimhouding verplicht.

Meer informatie vind je hier en hier

Gebaseerd op deze klasses kunnen we onderscheid maken tussen drie verschillende informatieklasses bij MercatorNet: klasse 1 (publieke data), klasse 2 (auteursrechtelijk beschermde data) en klasse 3 (data met bijzondere persoonsgegevens of producten waaruit persoonsgebonden gegevens afgeleid kunnen worden). Het onderscheid tussen deze informatieklasses wordt aangegeven in de metadata met een standaard XML blok, inhoudelijk bepaald door de DPO. 

Data van informatieklasse 4 en 5 is niet beschikbaar via MercatorNet.

Welke informatieklasse kiezen voor jouw geodata?

Informatieclassificatie geodata MercatorNet

  • No labels