MercatorNet is een medio-knooppunt binnen de geografische data-infrastructuur (GDI) Vlaanderen. Partners van MercatorNet en organisaties binnen het beleidsdomein Omgeving kunnen bij MercatorNet terecht voor het GDI-conform publiceren van hun geografische data. Publieke data gepubliceerd bij MercatorNet zal doorstromen naar het hoofdknooppunt bij Digitaal Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen stelt de metadata en data beschikbaar op GeoPunt en Datavindplaats. Interne data gepubliceerd bij MercatorNet zal ter beschikking gesteld worden aan een vooraf geselecteerde groep gebruikers.

Naast de GDI-conforme publieke en interne ontsluiting, kan er ook INSPIRE conform gepubliceerd worden. Wanneer geografische data beschikbaar gesteld moet worden op Europees niveau, denk hierbij bijvoorbeeld aan prioritaire datasets, dan kan bij MercatorNet de data ook volgens de INSPIRE regelgeving beschikbaar gesteld worden.


  • No labels