Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MercatorNet volgt verschillende standaarden en richtlijnen voor het publiceren van geografische data en metadata.

Wanneer men bij MercatorNet geografische data publiceert dan volgen deze bij definitie de OGC-standaarden. De metadata is opgesteld volgens de ISO standaarden ISO 19115 / 19119 / 19139. De richtlijnen voor de metadata is gebundeld in de GDI-Vlaanderen Best Practices en is gebaseerd op de INSPIRE (Infrastructure for spatial information in Europe) richtlijnen voor metadata.

Het gebruik van deze standaarden zorgt ervoor dat data bij MercatorNet vindbaar, toegankelijk, interoperabel en (her)bruikbaar is.

Als databeheerder zal er rekening gehouden moeten worden met de MercatorNet conventies. Deze conventies zorgen ervoor dat de publicatie voldoet aan de OGC- en metadata-standaarden.

Meer informatie aangaande deze standaarden en richtlijnen kunnen hier gevonden worden: