Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Plastische gronden zijn gronden die een volumeverandering kunnen ondergaan, dit wil zeggen zwellen en/of krimpen bij de opname of afgave van water. Kleimineralen in de Vlaamse bodem en ondergrond kunnen een zwel- en krimpgedrag vertonen bij verandering van het watergehalte in de grond. Dit zwel- en krimpgedrag is in meer of mindere mate afhankelijk van de mineralogie, de diepte van de klei, de verweringsgraad en de dikte van de grond. 

Met dit loket willen we toegepaste informatie aanbieden over het mogelijk voorkomen van klei in de Vlaamse bodem en ondergrond.

Dit themaloket stelt specifieke kaarten ter beschikking op basis van extracties uit de Bodemkaart (1:20.000) van België, en op basis van het Geologisch 3D Model van Vlaanderen (G3Dv3 -  Deckers et al., 2019) en het Hydrogeologisch 3D Model van Vlaanderen (H3Dv2 - Deckers et al., 2019). 

Inhoudelijke informatie over de thematische kaartlagen in dit themaloket, vindt u op https://www.dov.vlaanderen.be/page/plastische-gronden.

Handleiding

Voor het gebruik van het loket en de mogelijkheden, raadpleeg de algemene handleiding van de DOV-Verkenner.

Alle thematische kaarten specifiek voor dit loket, zijn beschikbaar in het tabblad Plastische gronden (Fig. 1). Daarnaast kan u combineren met elke andere DOV-kaartlaag.

Fig. 1: Overzicht van de specifieke kaartlagen van dit themaloket.  • No labels