Opmerking

Dit project is momenteel in test fase.

Bodem

In Vlaanderen zijn de bodemsaneringsnormen afhankelijk van de parameter en het bestemmingstype volgens Bijlage IV van VLAREBO.

VLAREBO bestemmingstypes

Het bekomen van gebiedsdekkende bestemmingstype kaartlagen wordt uitvoerig uitgelegd in VLAREBO bestemmingstypes kaartlagen.

Voor de PFAS data geeft de kaartlaag 'PFAS in bodem - analyseresultaten Vlarebo' de locaties weer van de PFAS bodem data van OVAM die volgens de beschikbare grenswaarden, naar analogie van bovenstaand vermelde methodologie worden geclassificeerd. 

De classificatie van de PFOS en PFOA-data volgens de achterliggende ruimteboekhouding en de landgebruikskaart van de VLAREBO bestemmingstypes kaartlagen kunnen worden gevisualiseerd door respectievelijk de stijl 'vlarebo:normenkader_pfos_bodem_rbh', 'vlarebo:normenkader_pfos_bodem_lgk',  'vlarebo:normenkader_pfoa_bodem_rbh' of 'vlarebo:normenkader_pfoa_bodem_lgk' te kiezen.

Volgende grenswaarden zijn van toepassing:

PFOS

(µg/kg ds)

Bestemmingstype
IIIIIIIVV
Rapportagegrens0,50,50,50,50,5
Streefwaarde1,51,51,51,51,5
Richtwaarde3,03,03,03,03,0
Toetsingswaarde3,83,84,9110268

PFOA

(µg/kg ds)

Bestemmingstype
IIIIIIIVV
Rapportagegrens0,50,50,50,50,5
Streefwaarde1,01,01,01,01,0
Richtwaarde2,02,02,02,02,0
Toetsingswaarde2,52,57,9632303

Volgende legende is van toepassing:

Legende

Bestemmingstype
IIIIIIIVV
< Rapportagegrens

< Streefwaarde

< Richtwaarde

< Toetsingswaarde

< 10x Toetsingswaarde

>= 10x Toetsingswaarde

Uitbreidingen en optimalisaties

Versie 1

  • Naast de PFAS-bodem data van OVAM ook die van Lantis meenemen. Zo classificatie van alle beschikbare bodem data.
  • Toevoegen van de metadata voor elke kaartlaag

Opmerkingen

  • No labels