Voor gewestelijk universele uitwisseling van gegevens rond milieukwaliteit van de bodem, is een OSLO-standaard opgesteld. Deze standaard is waar mogelijkleidend voor het ontwerp van data-objecten in Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).  Gegevens kunnen worden opgeladen in XML (zoals nu gebeurt). De optie om gegevens te uploaden in JSON-LD zal worden voorzien.

DOV zal gegevens ‘by default’ beschikbaar stellen in JSON-LD-formaat. Het XML-formaat zal beschikbaar blijven voor huidige gebruikers.

  • No labels