Neen. Vanaf de opmaak t.e.m. het moment dat het TV wordt ingediend voor conformverklaring zullen de gegevens in beheer blijven van de eBSD. Tot dat moment zijn de gegevens enkel zichtbaar voor de door de eBSD aangeduide partijen (onder andere labo, boorbedrijf, en eBBOrg). De eBSD heeft de volledige controle om gegevens toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Zodra het TV conform is verklaard door de eBBOrg, worden alle objecten die hierin zijn opgenomen (boringen, interpretaties, monsters, observaties, ...) publiek gemaakt. Vanaf dan zijn deze objecten dus door iedereen (andere organisaties en burgers) te raadplegen.

  • No labels