Neen. Het doel van het project is om data transparanter en toegankelijker te maken door de datastromen te centraliseren en te standaardiseren.

Dit zal geen invloed hebben op het huidige proces voor de opmaak en conformverklaring van het TV.

Zie ook startnota.

  • No labels