Als lokale beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van de certificaten van jouw bedrijf of organisatie. Je maakt nieuwe certificaten aan, en je verlengt certificaten die dreigen te vervallen. Je kan ook andere gebruikers rechten geven om de certificaten te beheren. 

Meer info over het aanvragen van certificaten en het gebruik van webservices is te vinden op de pagina over DOV-webservices

1.Toekennen van certificaatbeheerrechten aan medewerkers van het bedrijf

Voor overheidsinstanties: hiervoor ken je de rol DCBaaS Certificatenbeheerder Organisatie en DCBaaS workflowbeheerder toe. Deze rollen zijn te vinden onder het gebruiksrecht lokaal beheerder gebruikersrechten. Dus eerst de dropdown met gebruiksrechten selecteren, daarna in de onderliggende lijst de rollen selecteren.

Voor bedrijven: hiervoor ken je de gebruiksrechten DCBaaS Certificatenbeheerder Organisatie en DCBaaS workflowbeheerder toe. Deze gebruiksrechten zitten rechtstreeks in de dropdown met gebruiksrechten.


2. Verlengen van de geldigheid van een certificaat

Een certificaat is slechts gedurende een periode geldig. Eén maand voordat het certificaat gaat vervallen, krijgt de beheerder een e-mail bericht "Het certificaat voor toepassing omgeving.vlaanderen.be/dov-services/productie/xxxx, met certificaattype SSL Client gaat vervallen op 2023-06-07 09:55:59. Gelieve actie te ondernemen om dit certificaat tijdig te vervangen zodat uw toepassing geen dienstonderbrekingen ondergaat.". Eén week voor vervaldatum volgt een nieuwe herinneringsmail.

De lokale beheerder (of elke gebruiker met rol DCBaaS Certificatenbeheerder Organisatie) kan een nieuw certificaat aanmaken. Hij kan hiervoor gebruik maken van de CSR-bestanden van de oude certificaten (indien die nog voorhanden zijn). Het is niet mogelijk het bestaande certificaat te behouden of de geldigheid verlengen. Het nieuwe certificaat wordt doorgestuurd naar de beheerder/ontwikkelaar van de toepassing die communiceert met DOV.  De beheerder/ontwikkelaar vervangt in de toepassing het oude certificaat door het nieuwe certificaat. 

Hou er rekening mee dat het oude certificaat blijft bestaan, ook als een nieuw certificaat in gebruik genomen werd. De beheerder blijft hiervoor dus verdere meldingen krijgen dat de vervaldatum nadert. Om deze berichten te voorkomen, kan de lokale beheerder het oude certificaat best intrekken in het certificaatbeheer. Doe dit wel pas na aanpassing van de toepassing, om te vermijden dat de toepassing tijdelijk niet meer werkt. Bij het intrekken krijgt de beheerder van de toepassing een melding "Het certificaat voor omgeving.vlaanderen.be/dov-services/oefen/BlueDealBemalingen en met certificaat type SSL Client werd ingetrokken op 2023-05-30 16:37:52".


Loopt er toch iets mis of heb je een vraag, kan je contact opnemen met meldpunt@dov.vlaanderen.be


  • No labels