Deze pagina werd gearchiveerd in 2023. Voor de meest recente versie, bekijk de bijgewerkte versie onder de tab 'Data aanleveren'.


In het XML-bestand maak je een XML-object aan. Dit XML-object start met een specifieke tag (bv. <grondwaterlocatie> voor put-objecten, en <filter> voor filter-objecten). Tussen de start- en eindtag van het object (bv. <filter> en </filter>) worden de andere  eigenschappen van het object toegevoegd met hun eigen tags. Enkele aandachtspunten: 

  • Het formaat van het XML-bestand luistert redelijk nauw: zo moet elke begintag ook afgesloten worden met een eindtag. Indien er geen geneste tags voorkomen, kan ook gebruikt worden gemaakt van de verkorte notatie (bv. <filter />). 
  • Je kan een apart XML-bestand aanmaken voor elke apart object, of alle XML-objecten samenvoegen in één bestand. Putten, Filters en peilmetingen worden als aparte objecten toegevoegd (dus een filter is geen genest object van een put, een peilmeting is geen genest object van een filter).  
  • De tags zijn specifiek voor DOV en worden gecontrolleerd via een XSD-bestand, waarin gedocumenteerd wordt welke tags toegelaten zijn, en wat ze precies betekenen. Er is een apart XSD-bestand voor objecten van het grondwatermeetnetMeer informatie over validatie van XML-bestanden en het XML-formaat van DOV is te vinden op de pagina over het xml-import-uitwisselingsformaat.
  • De XML-validatietool laat u toe om na te gaan of een XML-bestand een geldig bestand is dat door de DOV-toepassing correct kan verwerkt worden. Deze tool vind je op de XML-validatie webpagina van DOV. Meer informatie hierover vind je in Handleiding voor validatie aan XML-schema. Hierbij wordt enkel nagekeken of de data voldoet aan de XML-schema specificaties. Er gebeurt geen inhoudelijke controle van de data. Deze tool is enkel een validatie-tool. Er worden met deze tool geen bestanden opgeladen naar DOV.

Elke fiche in DOV heeft ook een XML-variant. Die kan je opvragen door achter de url van de fiche "?format=xml" toe te voegen. Bv. https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2022-101201 wordt dan https://www.dov.vlaanderen.be/data/put/2022-101201?format=xml. 

  • No labels