Op de DOV verkenner zijn heel wat verschillende geologische kaartlagen en puntdata aanwezig. Sommigen daarvan geven gelijkaardige informatie weer. Zo kan je om het voorkomen van geologische lagen te achterhalen gebruik maken van de Tertiair geologische kaart en Quartair geologische kaarten, maar ook van modelresultaten van de recente 3D ondergrondmodellen G3Dv2 en G3Dv3. Het is belangrijk hierbij te onthouden dat geologische kaarten en modellen allemaal slechts modellen zijn die de situatie in de ondergrond proberen te benaderen maar die nooit een exacte weerspiegeling van de realiteit kunnen zijn. Er kunnen dus verschillen zijn tussen de verschillende kaarten en modellen maar er kan niet met zekerheid gezegd worden welke kaartlagen het meest accuraat zijn. Het recente G3Dv3 model werd opgesteld op basis van de meest recente inzichten en we kunnen dus verwachten dat dit het meest correcte model is. Toch hoeft dit niet noodzakelijk voor alle lagen op alle locaties het geval te zijn, en het is dan ook verstandig om steeds meerdere databronnen te combineren.

Gegevens uit boringen en sonderingen bieden directe data uit de ondergrond die voor welbepaalde puntlocaties en dieptes de realiteit in de ondergrond weergeven. De kwaliteit van boorbeschrijvingen kan echter ook sterk verschillen, o.a. door de toegepaste boormethode en de expertise van de auteur. Aan sonderingen zijn weerstandsdiagrammen gekoppeld die een beeld geven van de ondergrond onafhankelijk van een auteur. Interpretatie van de weerstandsdiagrammen in functie van de samenstelling van de ondergrond is echter niet altijd even rechtlijnig. Ook voor puntdata geldt dus dat de beste informatie verkregen wordt door het combineren van informatie uit meerdere boringen, sonderingen en boorgatmetingen. De Virtuele Boring geeft een interpretatie weer van de ondergrond op basis van de (hydro)geologische modellen en kan ook gebruikt worden, in combinatie met puntdata en kaarten, om de samenstelling van de ondergrond op een bepaalde locatie te achterhalen.

 

  • No labels