Snelwijzer:

Ik ben op zoek naar informatie over:


Contact

Heb je nog extra hulp nodig ?

Laat het weten via meldpunt@dov.vlaanderen.be

De onderstaande handleidingen zijn eveneens beschikbaar in videoformaat:
Bekijk het demo-filmpje 🎬

Ondiepe grondwatergegevens raadplegen: het Themaloket "Freatisch Grondwater"

Alle informatie over ondiep grondwater is verzameld in het  Themaloket "Freatisch grondwater", een aangepaste versie van de DOV-verkenner waarin de relevante kaartlagen al geactiveerd zijn.

Klik hier of op onderstaande afbeelding om het themaloket te openen in een nieuw venster.  

.

Let op! De DOV-verkenner dient enkel voor indicatieve doeleinden.De precieze toestand van het grondwater vraagt steeds verder onderzoek.
De grondwatereigenschappen worden door tal van factoren worden beïnvloed, zoals: naburige grondwaterwinningen, klimatologische omstandigheden, ondergrondse werken en constructies, oppervlaktewater uit de omgeving, lokale variaties in de ondergrond,...


Tip

Je komt het snelst op je doeladres door gebruik te maken van de zoekbalk bovenaan. Je begint het adres in te tikken en klikt vervolgens op de juiste suggestie die eronder verschijnt.

Je kan ook scrollen/gebruik maken van de zoomknop  

Indien je beschikt over de coördinaten kan je ook op de knop  klikken en vervolgens de XY-coördinaten ingeven.

Hoe vind ik de bovenste watervoerende laag?

Via het Themaloket ondiep grondwater kunnen we gebruik maken van de Virtuele boring om op zoek te gaan naar de watervoerende lagen in de ondergrond

Je vindt de knop bovenaan links van het kaartbeeld onder de zoekbalk; het is de tweede knop van rechts
Klik eerst op het icoontje en vervolgens een punt naar keuze op de kaart.

.

Meer uitgebreide toelichting omtrent de virtuele boring vind je in het hoofdstuk "virtuele boring" van de algemene handleiding van de DOV-verkenner.

Er verschijnt nu een deelscherm onder de kaart, die de opeenvolging van de watervoerende lagen (aquifers, bvb zand) en weinig doorlatende lagen (aquitards, bvb klei) uit het hydrogeologisch 3D-model. Om een groter scherm te bekomen, klik op de blauwe 'acties' knop en vervolgens op 'openen in browser tab' om dit deelvenster uit te splitsen.

Het deelvenster visualiseert de waterhoudende lagen als een kolom.  Aan de top van de kolom wordt het maaiveld uitgedrukt in mTAW (hoogte ten op zichte van het zeeniveau).
Links van de kolom worden de dieptes op twee manieren weergegeven. De twee getallen zijn enerzijds de relatieve diepte t.o.v. het maaiveld (links, diepte in m-mv)), en anderzijds de absolute diepte t.o.v. het zeeniveau (rechts, hoogte in mTAW).

De diktes van elke laag op deze locatie kunnen afgelezen worden aan de rechterzijde naast de code.

Aan de hand van bovenstaand voorbeeld kan je dus besluiten dat er op die plaats 3 watervoerende lagen (aquifers) voorkomen: twee oppervlakkige aquifers (codes 0100 (17,3m dik) en 0600 (23,6m dik) gescheiden van een derde aquifer (0800) dankzij een aquitard (0700 van 16,1m dikte). De aquitard start op een diepte van 40,9m onder het maaiveld.

Hoe vind ik grondwatermetingen in mijn buurt ?

In de linkerkolom van de DOV-verkenner kan je bij 'kaartbeeld instellen' de kaartlaag “Grondwaterlocaties met publieke metingen” metingen openklikken om de legende te zien. Om actuele grondwaterstanden op te zoeken zijn de meetputten met minstens één peilfilter en met actuele metingen het meest interessant.

Je dient dus op zoek te gaan naar de blauwe ruitvormige symbolen in je buurt. Mogelijk moet je hiervoor een beetje in- of uitzoomen (zoom niet verder uit dan schaal 1:50.000). Het kan even duren voor de meetpunten op de kaart verschijnen.

De grootte van de symbolen geeft aan welke meetpunten je de meest recente gegevens verschaffen: hoe groter, hoe recenter de beschikbare grondwaterstanden. 

1) Een enkele meting bekijken

Om de informatie te kunnen bevragen, dien je op de informatieknop te klikken en vervolgens op het betreffende meetpunt.

Onderaan de kaart verschijnt nu een deelscherm “Resultaten van de doorprik”, waar allerlei meetgegevens raadpleegbaar zijn.

De meest relevante zijn (klik om open te klappen):

 1. Als je klikt op "Putgrafiek" dan krijg je een uitgebreide tijdsreeks van stijghoogtemetingen. Bij de ondiepe putten vallen de seizoenale variaties in de stijghoogte van het grondwater vallen meteen op. Je kan de begin- en einddatum van de tijdsreeks aanpassen om bv. enkel de meest recente gegevens te zien te krijgen.

 2. Put- en filterfiche consulteren

  Via de link "Putfiche" kom je op de putfiche terecht van waarin je alle informatie en alle metingen voor de verschillende filters kan consulteren.

  Via de link "Filterfiche" kom je onmiddellijk in de fiche voor die specifieke filter.

  Hier kan je in de tab 'metingen' ook alle meetresultaten raadplegen.

 3. Stijghoogte rapport raadplegen

  De kolom m.b.t. het stijghoogterapport bevindt zich bijna helemaal rechts in de resultatentabel, je dient hiervoor de schuifbalk onderaan helemaal naar rechts te trekken.

  Er wordt een pdf geopend die het volledige rapport illustreert. Vanaf pagina 3 wordt de uitgebreide meetreeks weergegeven, waarbij de peilmetingen ook t.o.v. het maaiveld of ander referentiepunt worden weergegeven.

 4. Analyserapport raadplegen

  De kolom m.b.t. het analyserapport bevindt zich bijna helemaal rechts in deze resultatentabel. Je dient hiervoor de schuifbalk onderaan helemaal naar rechts te trekken.

  In dit rapport vind je de analyseresultaten doorheen de tijd (indien beschikbaar) van de fysico-chemische parameters, kationen, anionen en zware metalen in het grondwater.   

  Deze analysegegevens worden gegeven voor de verschillende filters van het grondwatermeetpunt die zich op verschillende dieptes bevinden. Op de eerste pagina van het analyserapport vind je de diepte van de onderkant van deze filters terug. Bijvoorbeeld:


 5. Topografie/Terreinhoogte

  Om een indicatie te hebben van de grondwatertafel op jouw perceel moet je daarnaast ook rekening houden met het verschil in topografie (heuvel, dal, …).
  Dit kan je doen door de hoogte (de Z-waarde) te vergelijken op de plaats van de meetput en op de plaats van je perceel.

  De z-waarde (maaiveld in mTAW) kan je bepalen door met de informatieknop (zwarte doorprik 'i') te klikken op de kaart.

2) Meerdere grondwatermetingen tegelijk bekijken

Binnen een zelf getekend gebied

Je kan meerdere grondwaterlocaties met metingen tegelijk selecteren met deze tools:

   • Meerdere zelf aangeduide punten
   • Alle punten binnen een getekende veelhoek
   • Alle punten binnen een straal van een aantal meter

Binnen een administratieve grens (gemeente, provincie,...)

Klik op 'selecteer gebied'.
Kies 'Gemeente' of 'Provincie' en vink aan naar welke je wil inzoomen.
En klik op OK.

    

Bij de zoekresultaten kan je nu de resultaten van de kaartlaag 'Grondwaterlocaties met publieke metingen' bekijken en bevragen.

Zoeken op bepaalde attributen binnen de kaart.

Je kan ook zoeken op eenheden binnen een kaartlaag, bijvoorbeeld op gemeenteniveau. We moeten daarvoor eerst de betreffende kaartlaag inladen.
Via "Kaartlagen kiezen" helemaal onderaan rechts het venster gaan we naar het tabblad 'Andere' om dan bij 'Administratieve grenzen' de laag 'Gemeenten' te kunnen inladen

Eens deze laag is ingeladen kunnen we rechtsboven de optie "Selecteer gebied" gebruiken om via "Andere kaartlaag" de laag "Gemeenten" te kiezen. We kunnen dan één of meerdere gemeenten aanklikken op de kaart.

Met 'OK' voeren we de zoekfunctie uit , en krijgen we een lijst met alle grondwaterputten waar gegevens voor te vinden zijn.
In de resultatentabel kies je vervolgens bovenaan bij "Toon resultaten van" opnieuw de laag "Grondwaterlocaties met publieke metingen". 

Onderaan de kaart verschijnt het deelscherm “Resultaten van de doorprik”, waarbij je bovenaan bij "Toon resultaten van" opnieuw de laag "Grondwaterlocaties met publieke metingen" selecteert. Er zijn allerlei meetgegevens raadpleegbaar zijn, waarvan deze de meest relevante zijn (klik om open te klappen):

 1. Als je klikt op "Putgrafiek" dan krijg je een uitgebreide tijdsreeks van stijghoogtemetingen. Bij de ondiepe (freatische) putten vallen de seizoenale variaties in de stijghoogte van het grondwater meteen op. Je kan de begin- en einddatum van de tijdsreeks aanpassen om bv. enkel de meest recente gegevens te zien te krijgen.

 2. Put- en filterfiche consulteren

  Via de link "Putfiche" kom je op de putfiche terecht van waarin je alle informatie en alle metingen voor de verschillende filters kan consulteren.

  Via de link "Filterfiche" kom je onmiddellijk in de fiche voor die specifieke filter.

  Hier kan je in de tab 'metingen' ook alle meetresultaten raadplegen.

 3. Stijghoogte rapport raadplegen

  De kolom m.b.t. het stijghoogterapport bevindt zich bijna helemaal rechts in de resultatentabel, je dient hiervoor de schuifbalk onderaan helemaal naar rechts te trekken.

  Er wordt een pdf geopend die het volledige rapport illustreert. Vanaf pagina 3 wordt de uitgebreide meetreeks weergegeven, waarbij de peilmetingen ook t.o.v. het maaiveld of ander referentiepunt worden weergegeven.

 4. Analyserapport raadplegen

  De kolom m.b.t. het analyserapport bevindt zich bijna helemaal rechts in deze resultatentabel. Je dient hiervoor de schuifbalk onderaan helemaal naar rechts te trekken.

  In dit rapport vind je de analyseresultaten doorheen de tijd (indien beschikbaar) van de fysico-chemische parameters, kationen, anionen en zware metalen in het grondwater.   

  Deze analysegegevens worden gegeven voor de verschillende filters van het grondwatermeetpunt die zich op verschillende dieptes bevinden. Op de eerste pagina van het analyserapport vind je de diepte van de onderkant van deze filters terug. Bijvoorbeeld:


 5. Topografie/Hoogtewaarde

  Om een indicatie te hebben van de grondwatertafel op jouw perceel moet je daarnaast ook rekening houden met het verschil in topografie (heuvel, dal, …).
  Dit kan je doen door de hoogte (de Z-waarde) te vergelijken op de plaats van de meetput en op de plaats van je perceel.

  De z-waarde (maaiveld in mTAW) kan je bepalen door met de informatieknop (zwarte doorprik 'i') te klikken op de kaart.


Downloaden van gegevens

3) Downloaden van opgezochte gegevens.

Eens je in de DOV-verkenner hebt gevonden over welke meetpunten je informatie wilt hebben,
kan je de peilmetingen en kwaliteitsanalyses ook downloaden in een zip-bestand met csv-files.
Je kan enkel de metingen downloaden waar je de juiste rechten voor hebt, zo zijn bvb. de onttrekkingen niet publiek beschikbaar.

Zo kan je de data gebruiken om zelf verdere verwerkingen op te doen.
Hiervoor selecteer je de meetlocaties uit de kaartlaag 'Grondwatermeetnetten' in je zoekresultaten.

 1. Vink de zoekresultaten aan die je wil downloaden of klik op 'Selectie' en maak zo je keuze.
 2. Klik op 'acties'
 3. Kies 'Download selectie'.
 4. De keuze 'Download filtermetingen als ZIP' geef je een zip-bestand met 4 csv-bestanden.

Deze kan je openen in Excel en vervolgens kan je verder werken met de cijfers.

Hoe vind ik grondwaterwinningen in de buurt ?

In het Themaloket ondiep grondwater staat de te gebruiken kaartlaag “Grondwatervergunningen (huidige)” al aan.

Een grondwaterwinning kan bestaan uit verschillen grondwaterputten in dezelfde watervoerende laag (Aquifer met dezelfde HCOV-code).

De grootte van de icoontjes op de kaart en in de legende geeft aan voor welk debiet (uitgedrukt in m³) de grondwaterwinning vergund is.

 1. Individuele winningen bevragen:
  1. De gegevens kunnen individueel bevraagd worden via de informatieknop en dan op een van de vergunningsiconen te klikken.
 2. Meerdere winningen bevragen:
  1. Via de tools rechtsbovenaan kan men meerdere putten selecteren om in bulk te bevragen.
  2. Bij het resultatenoverzicht moet wel de vergunningen geselecteerd worden

Zo verkrijgt men een overzicht van de grondwatervergunningsgegevens zoals vlarem-rubriek, vergunde debieten, termijnen en dieptes.

Via de selectieknoppen is het dan mogelijk meerdere vergunningen tegelijk te selecteren. Waarna de selectie gericht verder verfijnd kan worden, bv. alleen de winningen tot een bepaalde diepte of in een bepaalde watervoerende laag.

Op de selectie kan overigens een berekening uitgevoerd worden. Heel snel vind je dan bv. min, max of gemiddelde van de vergunde diepte of het vergund debiet.Wat kan de grondwaterstandindicator me vertellen?

De grondwaterstandindicator is standaard ingeladen in het Themaloket ondiep grondwater

Het grondwaterpeil fluctueert doorheen het jaar. Gewoonlijk wordt het minst diepe punt bereikt eind maart en het diepste eind september. Daarnaast varieert het grondwaterpeil van jaar tot jaar. Het waterpeil dat bijvoorbeeld eind maart bereikt wordt, is afhankelijk van de weerscondities in de periode die eraan vooraf gaat en die weerscondities zijn elk jaar lichtjes anders.

Als je op een punt van de grondwaterstandindicator klikt, kan je een grafiek opvragen die je de toestand van het grondwater toont voor de tijd van het jaar.

De Grondwaterstandsindicator is een kaartlaag met meetpunten die een beeld geeft van de huidige stijghoogte van het grondwater ten opzichte van het verleden. Elke maand wordt er een nieuw rapport gepubliceerd: de actuele grondwaterstandindicator Je kan de rapporten van de voorgaande maanden/jaren herbekijken via deze pagina: historische grondwaterstandindicator.
Extra informatie

Op deze pagina staat ook nog heel wat achtergrond informatie over de grondwaterstand .
En hoe je een indicatie kan krijgen van de  gemiddelde grondwaterstand op een plaats  via DOV.
In dit document staat ook  extra informatie rond ‘infiltratie '.

 • No labels