Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Contact

Heb je nog extra hulp nodig ?

Laat het weten via meldpunt@dov.vlaanderen.be

Welke kaarten combineer ik best in de DOV-verkenner ?


Klik op onderstaande prent, de DOV-verkenner wordt geopend en relevante lagen zijn geactiveerd.

Tip: open de koppeling in een nieuw tabblad of een nieuw venster, dan blijft deze handleiding beschikbaar in dit tabblad of venster.


Hoe kom ik op het juiste adres ?

De meest eenvoudige manier om in te zoomen naar een bepaald adres is gebruik te maken van de zoekbalk bovenaan. Je begint het adres in te tikken en klikt vervolgens op de juiste suggestie die eronder verschijnt.

Je kan ook gebruik maken van de zoomknop  

Indien je beschikt over de coördinaten kan je ook op de knop   klikken en vervolgens de XY-coördinaten ingeven.

Hoe vind ik de eerste watervoerende laag ?

De meest eenvoudige manier om op zoek te gaan naar de watervoerende lagen in de ondergrond is gebruik te maken van de Virtuele boring.

Je klikt op het icoontje van de Virtuele Boring:. Je vindt dit bovenaan links van het kaartbeeld; het is de meest rechtse knop: .

Door erop te klikken, activeer je de knop (waardoor de knop geel omkaderd wordt). Vervolgens klik je op een punt naar keuze op de kaart.

Je ziet dan in de linkse kolom de geologische lagenopbouw en in de rechtse kolom zie je de opeenvolging van de watervoerende lagen (aquifers) en de grondlagen die weinig doorlatend zijn (de aquitards).

Een aquifer is een watervoerende laag in de ondergrond (bv. zand). Een aquitard is een relatief slecht waterdoorlatende laag (bv. een kleipakket).

De diepte van de lagen is uitgedrukt in mTAW (TAW = Tweede Algemene Waterpassing = het gemiddelde zeeniveau bij eb in Oostende).


Aan de hand van de virtuele boring in bovenstaand voorbeeld kan je dus besluiten dat er op die plaats 3 watervoerende lagen voorkomen. De eerste watervoerende laag komt voor in het Quartair Aquifersysteem (HCOV-code 0100) die op die plaats op basis van het HCOV-model een dikte van 24m heeft.

Meer toelichting omtrent de virtuele boring vind je in het hoofdstuk "virtuele boring" van de algemene handleiding van de DOV-verkenner.

Door middel van de "opties" in het rechterpaneel kan je overschakelen naar het nieuwste Hydrogeologisch 3D model (v2.0) dat naast nieuw inzicht in de hoofdeenheden ook informatie biedt op niveau van sub- of basiseenheden.

Hoe vind ik grondwatermetingen in mijn buurt ?

Ben je vertrokken van de link met voorgedefinieerde lagen uit stap 1 dan staat de te gebruiken kaartlaag “Grondwatermeetnetten” al aan.

Als je gegevens wenst over de bovenste watervoerende laag, dien je op zoek te gaan naar meetpunten van het freatisch grondwatermeetnet.

Dit kan je gewoon visueel doen door op zoek te gaan naar de blauwe symbolen in je buurt. Het kan even duren voor de meetpunten op de kaart verschijnen.Alvorens je gaat klikken op de grondwatermeetpunten om de informatie te visualiseren, dien je ervoor te zorgen dat de “i” knop geactiveerd is.

Als dit zo is, is deze knop wat donkerder dan de andere knoppen en geel omkaderd: .

Indien dit niet zo is, dien je eerst even op de “i”-knop te klikken. Vervolgens klik je op één van de blauwe symbolen (de grondwatermeetpunten).   

Onderaan de kaart verschijnt nu een deelscherm “Resultaten van de doorprik”:


Put- en filterfiche consulteren

Via de link "GW-ID" kom je op de putfiche terecht van waarin je alle informatie en alle metingen voor de verschillende filters kan consulteren.

Via de link "Filternummer" kom je onmiddellijk in de fiche voor die specifieke filter.


1) Metingen van de grondwaterstand in de buurt ?

Nadat je de meetpunten van het freatisch meetnet op de kaart hebt gebracht en/of ze hebt opgelijst in de zoekresultaten, kan je de nuttige informatie die eraan hangt gaan raadplegen.


Dynamische grafieken

Met behulp van de link "F" en link "P" kom je voor de betrokken filter in de dynamische module voor "filtergrafiek" of "putgrafiek" terecht.

Hierbij is het mogelijk het verloop van grondwaterstand en grondwaterkwaliteit (voor 1 parameter) of van 2 parameters in 1 grafiek te combineren.

Stijghoogte rapport raadplegen

De kolom m.b.t. het stijghoogterapport bevindt zich bijna helemaal rechts in deze resultatentabel. Je dient hiervoor de schuifbalk onderaan helemaal naar rechts te trekken.

Hieronder wordt dit verder toegelicht.


Onder ‘stijghoogterapport’ vind je de letter “S”. Dit is een hyperlink. Door erop te klikken wordt het rapport geopend.

Hierin vind je enerzijds een stijghoogtegrafiek (let op: de dieptes zijn uitgedrukt in mTAW).


Bij deze grafiek bevindt het maaiveld zich op 12.96 mTAW[1]

Op p. 3 van het rapport vind je de peilmetingen in tabelvorm terug. In de 2e kolom vind je de diepte waarop het grondwater gevonden wordt, uitgedrukt in ‘m onder referentie’, met ander woorden: in meter onder het maaiveld. [1] De Tweede Algemene Waterpassing (TAW) is de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt. Een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater te Oostende. De Tweede Algemene Waterpassing werd uitgevoerd tussen 1947 en 1968 en wordt onderhouden door het Nationaal Geografisch Instituut.


2) Metingen van de grondwaterkwaliteit in de buurt ?

Wanneer je geïnteresseerd bent in de grondwaterkwaliteit van het freatisch grondwater kan je de analysegegevens ter hoogte van de meetpunten gaan opzoeken.Dynamische grafieken

Met behulp van de link "F" en link "P" kom je voor de betrokken filter in de dynamische module voor "filtergrafiek" of "putgrafiek" terecht.

Hierbij is het mogelijk het verloop van grondwaterstand en grondwaterkwaliteit (voor 1 parameter) of van 2 parameters in 1 grafiek te combineren.

Analyserapport raadplegen

De kolom m.b.t. het analyserapport bevindt zich bijna helemaal rechts in deze resultatentabel. Je dient hiervoor de schuifbalk onderaan helemaal naar rechts te trekken.

Hieronder wordt dit verder toegelicht.


Je vertrekt van de meetpunten van het freatisch meetnet die je in de kaart hebt gevisualiseerd en die je ook ziet opgelijst bij de zoekresultaten

 

Door op de “A” van Analyserapport te klikken, opent zich een pdf-bestand.

In dit rapport vind je de analyseresultaten doorheen de tijd van de fysico-chemische parameters, kationen, anionen en zware metalen in het grondwater.   

Deze analysegegevens worden gegeven voor de verschillende filters van het grondwatermeetpunt die zich op verschillende dieptes bevinden. Op de eerste pagina van het analyserapport vind je de diepte van de onderkant van deze filters terug. Bijvoorbeeld:

3) Wil je verder werken met metingen ? Dan kan je deze ook downloaden.

Eens je in de DOV-verkenner hebt gevonden over welke meetpunten je informatie wilt hebben,
kan je de peilmetingen en kwaliteitsanalyses ook downloaden in een zip-bestand met csv-files.

Zo kan je de data gebruiken om zelf verdere verwerkingen op te doen.

  • Hiervoor selecteer je de meetlocaties uit de kaartlaag 'Grondwatermeetnetten' (of Grondwaterlocaties) in je zoekresultaten.
  • Klik op 'acties' en kies 'Download selectie'.
  • De keuze 'Download filtermetingen als ZIP' geef je een zip-bestand met 4 csv-bestanden.

Deze kan je openen in Excel en verder werken met de cijfers.

Hoe vind ik grondwaterwinningen in de buurt ?

Ben je vertrokken van de link met voorgedefinieerde lagen uit stap 1 dan staan de te gebruiken kaartlagen “Grondwatervergunningen (huidige)” en “Grondwatervergunningen (historische en huidige)” al aan.

De grootte van de icoontjes of   geeft aan voor hoeveel m3 de grondwaterwinning vergund is (of in het verleden vergund is geweest). Dit zie je ook in de legende.

De legende visualiseren doe je door te klikken op “Kaartbeeld instellen”. Vervolgens klik je bij de betreffende kaartlaag op het pijltje dat net voor het woord “legende” staat.


Deze gegevens kunnen je ook informatie verschaffen over op welke diepte er grondwater aangetroffen wordt in de ondergrond.

Als je klikt op één van de vergunningen krijg je bij resultaten voor de doorprik heel wat informatie over de betreffende grondwatervergunning, onder meer ook de vergunde diepte.


Via de selectieknoppen is het ook mogelijk meerdere vergunningen tegelijk te selecteren. Waarna de selectie gericht verder verfijnd kan worden, bv. alleen de winningen tot een bepaalde diepte of in een bepaalde watervoerende laag.

Op de selectie kan een berekening uitgevoerd worden.

Heel snel vind je dan bv. min, max of gemiddelde van de vergunde diepte of het vergund debiet.


  • No labels