Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Welke kaarten combineer ik best in de DOV-verkenner ?


Klik op onderstaande prent, de DOV-verkenner wordt geopend en relevante lagen zijn geactiveerd.

Tip: open de koppeling in een nieuw tabblad of een nieuw venster, dan blijft deze handleiding beschikbaar in dit tabblad of venster.


Hoe kom ik op het juiste adres ?

De meest eenvoudige manier om in te zoomen naar een bepaald adres is gebruik te maken van de zoekbalk bovenaan. Je begint het adres in te tikken en klikt vervolgens op de juiste suggestie die eronder verschijnt.

Je kan ook gebruik maken van de zoomknop  

Indien je beschikt over de coördinaten kan je ook op de knop   klikken en vervolgens de XY-coördinaten ingeven.

Hoe vind ik de eerste watervoerende laag ?

De meest eenvoudige manier om op zoek te gaan naar de watervoerende lagen in de ondergrond is gebruik te maken van de Virtuele boring.

Je klikt op het icoontje van de Virtuele Boring  en vervolgens op een punt op de kaart.

Je ziet dan in de linkse kolom de geologische lagenopbouw en in de rechtse kolom zie je de opeenvolging van de watervoerende lagen (aquifers) en de grondlagen die weinig doorlatend zijn (de aquitards).


Hoe vind ik grondwatermetingen in mijn buurt ?

Bij “Kaartlagen kiezen” vink je bij “Grondwater” en vervolgens onder “Grondwateronderzoek” de kaartlaag “Grondwatermeetnetten” aan.

Als je gegevens wenst over de bovenste watervoerende laag, dien je op zoek te gaan naar meetpunten van het freatisch grondwatermeetnet.

Dit kan je gewoon visueel doen door op zoek te gaan naar de blauwe symbolen in je buurt.

Je kan ook gericht gaan filteren op de meetpunten van het freatisch meetnet.

Je klikt hiervoor op het icoontje ‘zoekregels toevoegen’

Bij ‘selecteer’ gebied kies je voor ‘huidig kaartbeeld’ of een andere zoekregio.

Vervolgens stel je je zoekregel(s) zo in dat je enkel de meetpunten van het freatische meetnet selecteert:

Door onderaan op “OK” te klikken krijg je bij de zoekresultaten een lijst van de betreffende meetpunten.

Metingen van de grondwaterstand in de buurt ?

Nadat je de meetpunten van het freatisch meetnet op de kaart hebt gebracht en/of ze hebt op gelijst in de zoekresultaten, kan je de nuttige informatie die eraan hangt gaan raadplegen.

Door op de “S” van stijghoogterapport te klikken, opent zich een pdf-bestand. Hierin vind je enerzijds een stijghoogtegrafiek (let op: de dieptes zijn uitgedrukt in mTAW):


Daarnaast vind je in het stijghoogterapport ook de peilmetingen in tabelvorm terug. Hierin is de diepte waarop het grondwater teruggevonden wordt, uitgedrukt in ‘m onder referentie’, met ander woorden: in meter onder het maaiveld.  

Metingen van de grondwaterkwaliteit in de buurt ?

Wanneer je geïnteresseerd bent in de grondwaterkwaliteit van het freatisch grondwater kan je de analysegegevens ter hoogte van de meetpunten gaan opzoeken. Je vertrekt van de meetpunten van het freatisch meetnet die je de kaart hebt gevisualiseerd en die je ook ziet opgelijst bij de zoekresultaten

 

Door op de “A” van Analyserapport te klikken, opent zich een pdf-bestand.

In dit rapport vind je de analyseresultaten doorheen de tijd van de fysico-chemische parameters, kationen, anionen en zware metalen in het grondwater.   

Deze analysegegevens worden gegeven voor de verschillende filters van het grondwatermeetpunt, die zich op verschillende dieptes bevinden. Op de eerste pagina van het analyserapport vind je de diepte van deze filters terug. Bijvoorbeeld:

Hoe vind ik grondwaterwinningen in de buurt ?

Je kan de grondwatervergunningen toevoegen aan het kaartbeeld door deze term in te tikken in de zoekbalk bovenaan.

Je kan de kaartlagen van de grondwatervergunningen eveneens terugvinden door te klikken op “Kaartlagen kiezen”. Onder ‘Grondwater’ vind je zowel de kaartlaag met betrekking tot de actuele grondwatervergunningen als de kaartlaag met betrekking tot de actuele en historische grondwaterwinningen.

 

Door ze aan te vinken worden deze lagen toegevoegd aan het kaartbeeld.

De grootte van de icoontjes geeft aan voor hoeveel m3 de grondwaterwinning vergund is.

Deze kunnen je ook informatie verschaffen over op welke diepte er grondwater aangetroffen wordt in de ondergrond.

Als je klikt op één van de vergunningen krijg je bij resultaten voor de doorprik heel wat informatie over de betreffende grondwatervergunning, onder meer ook de vergunde diepte. 

 


  • No labels