Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Voor gewestelijk universele uitwisseling van gegevens rond milieukwaliteit van de bodem, is een OSLO-standaard opgesteld. Deze standaard is leidend waar mogelijkleidend voor het ontwerp van data-objecten in Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). De standaard is opgesteld op basis van huidige praktijken; de implementatie dient ter ondersteuning van opstellen van het Technisch Verslag. Het projectteam zal op basis van workshops met vertegenwoordigers van elke gebruikersgroep nagaan of de standaard aan de noden uit de praktijk voldoet.  Gegevens kunnen worden opgeladen in XML (zoals nu gebeurt). De optie om gegevens te uploaden in JSON-LD zal worden voorzien.

...