Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In het huidige proces zijn de gegevens opvraagbaar bij de bodembeheerorganisaties. Nu zal reeds data verzameld worden voordat het verslag klaar is om in te dienen bij de bodembeheerorganisaties. Zijn gegevens t.b.v. het TV meteen publiek? 

Neen, gegevens zullen Neen. Vanaf de opmaak t.e.m. het moment dat het TV wordt ingediend voor conformverklaring zullen de gegevens in beheer blijven van de eBSD, tot het moment dat het TV wordt ingediend ter conformverklaring. Tot dat moment , zijn de gegevens enkel zichtbaar voor de door de eBSD aangeduide partijen (geselecteerde opdrachtgever, onder andere labo, boorbedrijf, en eBBOrg). Bovendien, kan de eBSD gegevens verwijderen.
De objecten die worden opgeladen door andere organisaties, verschillend van de eBSD, zullen automatisch de status 'Gedeeld' krijgen, waardoor deze enkel zichtbaar zijn voor de betrokken organisaties. De eBSD moet deze aangeleverde objecten eerst valideren alvorens ze worden opgenomen in het TV.
Zie ook het antwoord bij de volgende vraag 'Wie kan gedurende het samenstellen van een TV de gegevens zien / bewerken?'eBSD heeft de volledige controle om gegevens toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen.

Zodra het TV conform is Zodra het TV wordt conform verklaard door de eBBOrg, worden alle objecten die hierin zijn opgenomen (opdrachten, boringen, interpretaties, monsters, observaties, ...) publiek gemaakt. Vanaf dan zijn deze objecten dus door iedereen (andere organisaties en burgers) te raadplegen.