Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Het bodemattest vermeldt alle relevante gegevens die de OVAM over de grond kent. Het informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor het sluiten van een overdrachtsovereenkomst van een grond, zowel een risicogrond als een niet-risicogrond, is een bodemattest noodzakelijk. Meer informatie over het bodemattest vindt u op de website van de OVAM