Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Als lokale beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van de certificaten van jouw boorbedrijfbedrijf of organisatie. Je maakt nieuwe certificaten aan, en je verlengt certificaten die dreigen te vervallen. Je kan ook andere gebruikers rechten geven om de certificaten te beheren. 

Meer info over het aanvragen van certificaten en het gebruik van webservices is te vinden op de pagina over DOV-webservices

1.Toekennen van certificaatbeheerrechten aan medewerkers van het bedrijf

Voor overheidsinstanties: hiervoor ken je de rol DCBaaS Certificatenbeheerder Organisatie en DCBaaS workflowbeheerder toe. Deze rollen zijn te vinden onder het gebruiksrecht lokaal beheerder gebruikersrechten. Dus eerst de dropdown met gebruiksrechten selecteren, daarna in de onderliggende lijst de rollen selecteren.

Voor bedrijven: hiervoor ken je de gebruiksrechten DCBaaS Certificatenbeheerder Organisatie en DCBaaS workflowbeheerder toe. Deze gebruiksrechten zitten rechtstreeks in de dropdown met gebruiksrechten.


2. Verlengen van de geldigheid van een certificaat

Een certificaat is slechts gedurende een periode geldig. Eén maand voordat het certificaat gaat vervallen, krijgt de beheerder een e-mail bericht "Het certificaat voor toepassing omgeving.vlaanderen.be/dov-services/productie/xxxx, met certificaattype SSL Client gaat vervallen op 2023-06-07 09:55:59. Gelieve actie te ondernemen om dit certificaat tijdig te vervangen zodat uw toepassing geen dienstonderbrekingen ondergaat.". Eén week voor vervaldatum volgt een nieuwe herinneringsmail.

...