Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer een boorbedrijf gedurende minstens 2 maanden geen boringen heeft aangeleverd (bvb. door ziekte, defect van de boortoren, geen boormeester, niet-actief in Vlaanderen, ... ),
dient het 
document "Nulmelding" ingevuld bezorgd te worden aan erkenning.boorbedrijf@vmm.be. moet je een nulmelding rapporteren via de webapplicatie van DOV (bereikbaar via DOV-portaal, meer uitleg in de handleiding "aanleveren nulmeldingen". 

Wanneer je na afloop van de periode van non-activiteit opnieuw start met het uitvoeren van boringen,
geef je gewoon opnieuw voorafmeldingen en boringen in via het portaal van DOV.

...