Hoe rapporteer ik een nulmelding?

Wanneer een boorbedrijf gedurende minstens 2 maanden geen boringen heeft aangeleverd (bvb. door ziekte, defect van de boortoren, geen boormeester, niet-actief in Vlaanderen, ... ),
moet je een nulmelding rapporteren via de webapplicatie van DOV (bereikbaar via DOV-portaal, meer uitleg in de handleiding "aanleveren nulmeldingen". 

Wanneer je na afloop van de periode van non-activiteit opnieuw start met het uitvoeren van boringen,
geef je gewoon opnieuw voorafmeldingen en boringen in via het portaal van DOV.

Volgt daarna opnieuw een periode van minstens 2 maanden waarin er geen enkele boring wordt uitgevoerd,
dan moet je het document "Nulmelding" nogmaals indienen. 

Je moet minstens elke 2 maand van inactiviteit een nulmelding bezorgen, aangezien je ook minimaal tweemaandelijks een inventaris van de werken aan DOV moet bezorgen.


Heb je een periode waarin je bvb. 6 maand geen erkenningsplichtige boorwerkzaamheden in Vlaanderen hebt uitgevoerd, dan zal je dus 3 keer een nulmelding moeten indienen.

In eDOV wordt bij de boorfiche enkel de startdatum van de werken bijgehouden, maar bij sommige diepteboringen kunnen de werken snel enkele weken duren. Bij zo’n boringen wordt de aanlevertermijn gerekend vanaf de voltooiing van de boor- en verbuizingswerken. Bij eventuele controle wordt daar rekening mee gehouden. 


Waarom moet ik een nulmelding doen?

Eén van de gebruikseisen om te voldoen aan je erkenning voor boorbedrijven is:

Het erkende boorbedrijf, vermeld in artikel 6, 7°, a) : ….
9° bezorgt minimaal tweemaandelijks via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen een inventaris van de werken die de voorbije periode zijn uitgevoerd, waarbij de boorverslagen in het formaat, vastgesteld door de Databank Ondergrond Vlaanderen, digitaal worden bezorgd.

Als jouw bedrijf de afgelopen 2 maand geen boorwerkzaamheden heeft uitgevoerd, hoef je natuurlijk geen boorfiche’s te rapporteren.
Wel moet je dan via DOV laten weten dat je geen activiteiten hebt uitgevoerd  via een nulmelding.
Je inventaris van de werken is dan het formulier van de nulmelding.

Zo ben je in orde met de gebruikseis uit VLAREL en weet de overheid wat je activiteiten de afgelopen 2 maand waren.  

  • No labels