Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Geen verplichte voorafmelding

  • Niet-ingedeelde boring (uitzonderingen onder rubriek 55.1 zoals stabiliteitsboringen en geotechnische boring), m.u.v. met uitzondering van niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten
  • Grondwaterwinning voor handpompen