Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verplichte voorafmelding

De boorwerkzaamheden die vermeld worden onder artikel 5.53.5.2 en 5.55.1.3, §3 van titel II van VLAREM moeten minimaal twee dagen vooraf aan de toezichthouders gemeld worden. Deze werkzaamheden zijn:

  • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige (i.e. alle klasse 1 en 2 rubrieken) grondwaterwinningen (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)
  • Aanleggen en opvullen van een vergunningsplichtige boringen

Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via het eDOV meldpunt boringen gebeuren.

Geen verplichte voorafmelding

  • Stabiliteitsboringen en geotechnische boring
  • Niet vergunningsplichtige boringen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)
  • Niet vergunningsplichtige grondwaterwinningen (zowel meldingen als niet-ingedeelde)
  • No labels