Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Verplichte voorafmelding

De boorwerkzaamheden die vermeld worden onder artikel 5.53.5.25.55.1.3, §3, 6.9.1.1. tweede lid en 6.9.1.3. §5. van titel II van VLAREM moeten minimaal twee dagen vooraf aan de toezichthouders gemeld worden. Deze werkzaamheden zijn:

  • Aanleggen en opvullen van een grondwaterwinning (klassieke grondwaterwinningen, bemalingen, KWO-systemen, …)
  • Aanleggen en opvullen van een ingedeelde boring (meldings- of vergunningsplichtig)
  • Aanleggen en opvullen van een niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten (BEO, bodemlus)

Alle verplichte voorafmeldingen kunnen via het eDOV meldpunt boringen gebeuren.

Geen verplichte voorafmelding

  • Niet-ingedeelde boring (uitzonderingen onder rubriek 55.1 zoals stabiliteitsboringen en geotechnische boring), m.u.v. niet-ingedeelde boring in het kader van thermische energieopslag in boorgaten
  • Grondwaterwinning voor handpompen
  • No labels