Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor hulp bij het gebruik van de functies in deze themaverkenner, verwijzen we u naar de algemene handleiding van DOV.

Diktekaart Ondiep model van Antwerpen

...

De diktekaart is een raster van 25x25m dat op elke plaats (x, y-combinatie) de cumulatieve dikte van de lithologische parameters weergeeft. Deze cumulatieve dikte wordt berekend op basis van het voxelmodel, dat de ondergrond opdeelt in blokjes van 25-25m van 0.5m dik.

...