Onderhoud Woensdag 27 juli 2022 zal confluence tussen 18u00 en 19u00 onbeschikbaar zijn wegens onderhoud.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deze themaverkenner is specifiek ontwikkeld voor het verkennen van de ondiepe geologische ondergrond van het stedelijk gebied van Antwerpen en haar Haven. De versie van het model zoals die hier getoond wordt, dateert van medio 2021.

Meer info over de inhoud, het rapport en de data.

Algemeen gebruik themaverkenner

Voor hulp bij het gebruik van de functies in deze themaverkenner, verwijzen we u naar de algemene handleiding van DOV.

Diktekaart Ondiep model van Antwerpen

De diktekaart is een raster van 25x25m dat op elke plaats (x, y-combinatie) de cumulatieve dikte van de lithologische parameters weergeeft. Deze cumulatieve dikte wordt berekend op basis van het voxelmodel, dat de ondergrond opdeelt in blokjes van 25-25m van 0.5m dik.

Deze cumulatieve dikte is afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde lithologische parameters. Standaard staan de parameters klei en veen aangevinkt. De dikte van een voxelcel wordt in rekening gebracht als de som van het aandeel van de gekozen parameters de grenswaarde van 60% in die voxel overschrijdt, en dit evenredig met de hoeveelheid van de geselecteerde parameter(s). De voxels moeten echter niet aaneensluiten bij de berekening van de diktekaart.

De diktekaart is een 2D rastervoorstelling van de cumulatieve dikte van de lithologische parameters en wordt automatisch (her)berekend afhankelijk van de geselecteerde lithologische parameters.

De diktekaart wordt enkel voorgesteld voor lithologische parameters van de Quartaire en Neogene eenheden. De lithologische parameters van de Formatie van Boom zijn in dit model niet gemodelleerd in voxels, en worden hier niet mee in rekening gebracht.


Voorbeelden:

  • Klei en veen worden geselecteerd als lithologische parameters: Klei en veen komen samen voor 70% voor in 1 voxel, dan zal deze voxel voor 70% meetellen in de diktekaart.
  • Enkel veen wordt geselecteerd als lithologische parameter. Voxels waar veen <= 60% worden niet beschouwd in de diktekaart.
  • Enkel veen wordt geselecteerd als lithologische parameter. Voxels waar veen voor 88% werd gemodelleerd, worden met een dikte van 0.44m (=0.88*0.5m) beschouwd in de diktekaart.

Dieptekaart Ondiep model van Antwerpen

De dieptekaart is een raster van 25x25m dat op elke plaats (x, y-combinatie) het voorkomen van de minst diepe lithologische parameter weergeeft. Deze diepte wordt berekend op basis van het voxelmodel, dat de ondergrond opdeelt in blokjes van 25-25m van 0.5m dik.

Deze diepte is afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde lithologische parameters.

De dieptekaart wordt dynamisch opgebouwd aan de hand van de geselecteerde lithologische parameters. Per pixel wordt de laagste waarde (minst diepe) weerhouden van de voxels van de geselecteerde lithologische parameters, voor zover de som van het aandeel van deze parameters de grenswaarde van 60% overschrijdt. De effectieve diepte ligt dan telkens 25 cm boven de geselecteerde voxel, aangezien de coördinaten van een voxel bepaald worden door het middelpunt ervan (25m * 25m * 0.5m).

De dieptekaart wordt enkel voorgesteld voor lithologische parameters van de Quartaire en Neogene eenheden. De lithologische parameters van de Formatie van Boom zijn in dit model niet gemodelleerd in voxels, en worden hier niet mee in rekening gebracht.

  • No labels