Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Multi-level peilput → extra filters aanmaken

Je moet eerst de boring/put en 1e filter aanleveren aan DOV, dit omdat de beveiliging anders nog 'intern in verwerking' staat en je de 2e filter enkel met status 'publiek' kan aanleveren 
Image Added

Start vanuit de putfiche en ga naar tabblad 'filters'

Image RemovedImage Added

Klik op de knop 'acties'
en kies 'Peilfilter toevoegen'

...