In sommige situaties wordt het boorgat achteraf afgewerkt tot een pomp- of peilput.
De informatie hierover moet je ook binnen de 2 maand verplicht rapporteren via eDOV meldpunt boringen.

In deze pagina wordt uitgelegd hoe je dit kan doen,
en staan we stil bij enkele speciale situaties.Actie 'Putinformatie toevoegen'

Nadat je de boorfiche (+ lithologische beschrijving) hebt aangemaakt (zie eDOV - Aanleveren boringen) kan je de putinformatie aan de boring koppelen.

Je gaat nu stap voor stap door een wizard om de peilput of grondwaterwinning (incl KWO) te rapporteren.

stap 1 - Type boring

Eerst kies je welk type boring je hebt uitgevoerd

Onderaan staat wat verduidelijking over welke rapportering je bij de andere types boringen moet doen.

Heb je het juiste type boringen aangestipt? Klik dan op "volgende stap >"


stap 2 - Putinformatie

De rode velden zijn verplicht in te vullen.


stap 3 - Filterinformatie

Afhankelijk van je keuze in 'stap 1 - Type boring' krijg je hier een ander scherm.

stap 3 - Filterinformatie: peilfilter

De rode velden zijn verplicht in te vullen.

Peilfilter


Opbouw
Hier kan je invullen hoe de filter is opgebouwd, zoals je vroeger in de excel kon doen.

Er moet minstens 1 filterelement als 'buisstuk' aanwezig zijn in de opbouw.


LET OP: voorlopig kan je nog maar 1 filter via de wizard toevoegen. Heeft je peilput meerdere filters op verschillende dieptes (multilevel-peilput)?
Dan kan je achteraf in de filterfiche extra filters toevoegen vertrekkende vanuit de putfiche. 
Hoe je dit doet, lees je hier: multi-level peilput → extra filters aanmaken .

Peilmeting - grondwaterstand

In dit deeltje geef je de opgemeten grondwaterstand op.Ben je met alles klaar: klik dan op 'opslaan'.


stap 3 - Filterinformatie: pompfilter

Pompfilter


Debietmeter

Plaats jij als boorfirma zelf de debietmeter?
Dan kan je hier de identificatie gegevens (merk + serienummer) en de datum van de laatste ijking rapporteren?  

Opbouw

Hier kan je invullen hoe de filter is opgebouwd, zoals je vroeger in de excel kon doen.


Info over de peilbuis in het boorgat

Info over de pompinstallatie


Verbuizingsplan

Hier kan je invullen hoe de filter is opgebouwd (verbuizingsplan), zoals je vroeger in de excel kon doen.

Er moet minstens 1 filterelement als 'buisstuk' aanwezig zijn in de opbouw.


Peilmeting - grondwaterstand

In dit deeltje geef je de opgemeten grondwaterstand op.


Ben je met alles klaar: klik dan op 'opslaan'.
en kom je terecht op de putfiche

 

Hier krijg je extra tabbladen en kan je extra informatie toevoegen.
bv.: 

Portaal : overzicht uitgevoerde boringen

In het overzicht van de uitgevoerde boringen zie je nu de aangemaakte putfiches ook staan.Vergeet niet dat je de boorfiche (+ interpretatie + putfiche) ook nog moet aanleveren.

Ben je nog vergeten een lithologische beschrijving of putfiche toe te voegen voor het aanmelden,
dan krijg je eerst nog een herinnering.

Multi-level peilput → extra filters aanmaken

Je moet eerst de boring/put en 1e filter aanleveren aan DOV, dit omdat de beveiliging anders nog 'intern in verwerking' staat en je de 2e filter enkel met status 'publiek' kan aanleveren 

Start vanuit de putfiche en ga naar tabblad 'filters'

Klik op de knop 'acties'
en kies 'Peilfilter toevoegen'

Je komt dan op een lege filterfiche terecht,
waar je de rode velden verplicht moet invullen.