Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

GEF TAG

Omschrijving

BRON

#GEFID=1,1,0

Releasenumber GEF

GEF-standaard

#FILEDATE

Datum generatie van het gef bestand

GEF-standaard

#FILEOWNER

Rapport bij

GEF-standaard

#PROCEDURECODE

GEF standaard

GEF-standaard =

GEF-CPT-Report, 1, 1, 0

#REPORTCODE

GEF standaard

GEF-standaard =

GEF-CPT-Report, 1, 1, 0, standaard

#PROJECTID

Opdracht(en)

GEF-standaard

#TESTID

Sondeernummer

GEF-standaard

#STARTDATE

Datum aanvang sondering

GEF-standaard

#COMPANYID

Uitvoerder: Afdeling / bedrijf dat de sondering uitgevoerd heeft

GEF-standaard

#XYID

X en Y coördinaten (in LB 72)

GEF-standaard (32000 voor LB 72)

#ZID

Peil (in mTAW)

GEF-standaard (32001 voor mTAW)

#MEASUREMENTTEXT 3

Beschrijving (uit tabblad ligging)

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 4

Conus serienummer

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 5

Type sondeerapparaat

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 6

Uitgevoerd volgens norm en klasse

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 9

Type Z (aanvangspeil)

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 100

Testtype

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 130

Datum en uur water opmeting

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 131

Grondsoort aan de conus

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 132

Correctie voor gewicht van buizen toegepast ? (JA/NEEN)

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 133

Correctie voor gewicht van stangen toegepast ? (JA/NEEN)

DOV-Toevoeging (alleen voor invoer bij Afdeling Geotechniek)

#MEASUREMENTTEXT 134

Correctie voor gewicht van buizen toegepast ? (JA/NEEN)

DOV-Toevoeging (alleen voor invoer bij Afdeling Geotechniek)

#MEASUREMENTVAR 1

Oppervlakte conus

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 2

Oppervlakte kleefmantel

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 6

Plaatselijke kleef gemeten ? (1/0)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 7

Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u1)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 8

Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u2)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 9

Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u3)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 10

Helling gemeten? (1/0)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 12

Soort sondering (mechanisch / elektrisch)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 13

Diepte van de put

 

#MEASUREMENTVAR 14

Diepte van water

 

#MEASUREMENTVAR 20

Nulpunt qc voor de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 21

Nulpunt qc na de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 22

Nulpunt fs voor de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 23

Nulpunt fs na de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 24

Nulpunt u voor de meting (u1)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 25

Nulpunt u na de meting (u1)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 26

Nulpunt u voor de meting (u2)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 27

Nulpunt u na de meting (u2)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 28

Nulpunt u voor de meting (u3)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 29

Nulpunt u na de meting (u3)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 30

Nulpunt i voor de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 31

Nulpunt i na de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR= 155

Nulpunt Qt voor de meting

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 156

Nulpunt Qt na de meting

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 130

indringing

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 131

Dichtvallen sondeergat op

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 132

Diepte plaatsen kleefvanger

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 133

Diepte Plaatsen verlengbuis

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 134

Aantal buizen

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 135

Gemeten sondeerlengte

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR 200 tot #MEASUREMENTVAR 239, telkens de even nummers

Voerbuizen op (max 20)

 

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR 200 tot #MEASUREMENTVAR 239, telkens de oneven nummers

 

Voerbuizen tot (max 20)

DOV toevoeging

vb: voor eerste plaatsing van een voerbuis:

#MEASUREMENTVAR 200,12.2,m,voerbuis1 op

#MEASUREMENTVAR 201,10.2,m,voerbuis1 tot

#MEASUREMENTVAR 250 tot #MEASUREMENTVAR 289 telkens de even nummers

Boringen van (max 20)

DOV toevoeging

 

#MEASUREMENTVAR 250 tot #MEASUREMENTVAR 289 telkens de oneven nummers

 

Boring tot (max 20)

DOV toevoeging

vb: voor eerste boring:

#MEASUREMENTVAR 250,14.2,m,boring1 van

#MEASUREMENTVAR 251,16.2,m,boring1 tot

#MEASUREMENTVAR 300 tot #MEASUREMENTVAR 349

Optrekkingen (max 50)

 

 DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR 350 tot #MEASUREMENTVAR 354

 

Stopzettingen (max 5)

 

DOV toevoeging

#DATAFORMAT= ASCII

-

GEF standaard

#LASTSCAN

Laatste rij

GEF standaard

#COLUMNSEPARATOR=;

Karakter die kolommen van elkaar onderscheidt

GEF standaard

#COLUMNTEXT=0, off

Tekst (achter laatste data kolom) aan of uit

GEF standaard

#COLUMN

Aantal gegevens gemeten op één bepaalde diepte

GEF standaard

#COLUMNINFO

Aanduiding van de gemeten parameter (per kolom)

GEF standaard

#COLUMNVOID

Waarde van een parameter waarvoor op een bepaalde diepte geen waarde opgemeten is  (per kolom)

GEF standaard

#OS=DOS

-

GEF standaard

#EOH=

Einde header

GEF standaard

 

 

 

Gebruikte Quantity-numbers in het datablock (bij #COLUMNINFO)

Parameter

Quantity number

 Bron

Diepte

1

GEF standaard

Conusweerstand 

2

GEF standaard

Plaatselijke kleef 

3

GEF standaard

Wrijvingsgetal

4

GEF standaard, wordt niet gebruikt bij DOV-GEF import/export

Poriënwaterspanning

u1

u2

u3

 

5

6

7

GEF standaard

Hellingsmeting8GEF standaard

Totale Weerstand Qt

128

DOV toevoeging

Totale zijdelingse weerstand Qst

-

GEF standaard, wordt niet gebruikt bij DOV-GEF import/export

Hellingsmeting

8

GEF standaard

 

 Opmerkingen:

  • #RECORDSEPARATOR mag niet gedefinieerd zijn (dus standaard een spatie)
  • Alle dieptes worden gerekend t.o.v. het maaiveld

...