In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de gebruikte tags in het DOV-GEF formaat. Meer informatie over het GEF standaard vindt men terug in document  “GEOTECHNICAL EXCHANGE FORMAT FOR CPT-DATA”, of rechtstreeks via deze link.

Naast de standaard velden bestaat het DOV-GEF formaat uit enkele extra tags. Deze tags worden in onderstaande tabel aangeduid als ‘DOV-Toevoeging.


Tabel 1: Opbouw van het DOV-GEF formaat (08/06/2020)

GEF TAG

Omschrijving

BRON

#GEFID=1,1,0

Releasenumber GEF

GEF-standaard

#FILEDATE

Datum generatie van het gef bestand

GEF-standaard

#FILEOWNER

Rapport bij

GEF-standaard

#PROCEDURECODE

GEF standaard

GEF-standaard =

GEF-CPT-Report, 1, 1, 0

#REPORTCODE

GEF standaard

GEF-standaard =

GEF-CPT-Report, 1, 1, 0, standaard

#PROJECTID

Opdracht(en)

GEF-standaard

#TESTID

Sondeernummer

GEF-standaard

#STARTDATE

Datum aanvang sondering

GEF-standaard

#COMPANYID

Uitvoerder: Afdeling / bedrijf dat de sondering uitgevoerd heeft

GEF-standaard

#XYID

X en Y coördinaten (in LB 72)

GEF-standaard (32000 voor LB 72)

#ZID

Aanvangspeil (in mTAW)

GEF-standaard (32001 voor mTAW)

#MEASUREMENTTEXT 3

Beschrijving (uit tabblad ligging)

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 4

Conus serienummer

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 5

Type sondeerapparaat

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 6

Uitgevoerd volgens norm en klasse

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 9

Type Z (aanvangspeil)

GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 22Opmerking (type Algemeen)GEF-standaard
#MEASUREMENTTEXT 23Opmerking (type Algemeen)GEF-standaard

#MEASUREMENTTEXT 100

Testtype

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 130

Datum en uur water opmeting

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 131

Grondsoort aan de conus

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 132

Correctie voor gewicht van buizen toegepast ? (JA/NEEN)

DOV-Toevoeging

#MEASUREMENTTEXT 133

Correctie voor gewicht van stangen toegepast ? (JA/NEEN)

DOV-Toevoeging (alleen voor invoer bij Afdeling Geotechniek)

#MEASUREMENTTEXT 134

Correctie voor gewicht van buizen toegepast ? (JA/NEEN)

DOV-Toevoeging (alleen voor invoer bij Afdeling Geotechniek)

#MEASUREMENTTEXT 135Conus calibratie datumDOV-Toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 136Leverancier conusDOV-Toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 137Methode verzadiging voor U conusDOV-Toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 138ConustypeDOV-Toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 139Opvullen van sondeergatDOV-toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 140Opmerking met type 'Afwijkingen van de norm'DOV-toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 141Opmerking met type 'Reden vroegtijdig stoppen'DOV-toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 142Opmerking met type 'Hernemen sondering'DOV-toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 143Opmerking met type 'Speciale opstellingen'DOV-toevoeging
#MEASUREMENTTEXT 144Opmerking met type 'Waarneming tijdens uitvoering'DOV-toevoeging

#MEASUREMENTVAR 1

Oppervlakte conus

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 2

Oppervlakte kleefmantel

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 3Net surface area quotient of cone tip (Net Area Ratio a)GEF-standaard
#MEASUREMENTVAR 4Net surface area quotient of friction casing (Net Area Ratio b)GEF-standaard
#MEASUREMENTVAR 5Afstand conus tot het midden van de kleefmantelGEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 6

Plaatselijke kleef gemeten ? (1/0)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 7

Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u1)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 8

Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u2)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 9

Poriënwaterspanning gemeten? (1/0,u3)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 10

Helling gemeten? (1/0)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 12

Soort sondering (mechanisch / elektrisch)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 13

Diepte van de put

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 14

Diepte van water

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 17

0, gevraagde diepte bereikt

1, maximale capaciteit bereikt

2, maximale puntweerstand bereikt

3, maximale plaatselijke wrijvingsweerstand bereikt

4, maximale inclinatie bereikt

5, maximale porienwaterspanning bereikt

6, obstakel

7, gevaar voor vervorming of bezwijking

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 20

Nulpunt qc voor de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 21

Nulpunt qc na de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 22

Nulpunt fs voor de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 23

Nulpunt fs na de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 24

Nulpunt u voor de meting (u1)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 25

Nulpunt u na de meting (u1)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 26

Nulpunt u voor de meting (u2)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 27

Nulpunt u na de meting (u2)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 28

Nulpunt u voor de meting (u3)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 29

Nulpunt u na de meting (u3)

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 30

Nulpunt i voor de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR 31

Nulpunt i na de meting

GEF-standaard

#MEASUREMENTVAR= 155

Nulpunt Qt voor de meting

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 156

Nulpunt Qt na de meting

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 130

Indringing

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 131

Dichtvallen sondeergat op

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 132

Diepte plaatsen kleefvanger

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 133

Diepte plaatsen verlengbuis

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 134

Aantal buizen

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 135

Gemeten sondeerlengte

DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR= 138Totale drukkracht bij einde sonderingDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 139conus penetrometer klasseDOV toevoeging (verplicht veld bij norm:  NBN EN ISO 22476-1:2023)
#MEASUREMENTVAR= 140kalibratie data: Maximum toelaatbare: meetonzekerheid qc, kPaDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 141kalibratie data: Stabiliteit omgevingstemperatuur qc, kPa/°CDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 142kalibratie data: Fluctuerende temperatuur stabiliteit qc, kPa/°CDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 143kalibratie data: Invloed conusbelasting qc, kPa/NDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 144kalibratie data: Maximum toelaatbare: meetonzekerheid fs, kPaDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 145kalibratie data: Stabiliteit omgevingstemperatuur fs, kPa/°CDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 146kalibratie data: Fluctuerende temperatuur stabiliteit fs, kPa/°CDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 147kalibratie data: Invloed conusbelasting fs, kPa/NDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 148kalibratie data: maximum toelaatbare: meetonzekerheid u, kPaDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 149kalibratie data: Stabiliteit omgevingstemperatuur u, kPa/°CDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 150kalibratie data: Fluctuerende temperatuur stabiliteit u, kPa/°CDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 151kalibratie data: Invloed conusbelasting u, kPa/NDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 157Nulpunt T voor de metingDOV toevoeging
#MEASUREMENTVAR= 158Nulpunt T na de metingDOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR 200 tot #MEASUREMENTVAR 239, telkens de even nummers

Voerbuizen op (max 20)


DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR 200 tot #MEASUREMENTVAR 239, telkens de oneven nummers


Voerbuizen tot (max 20)

DOV toevoeging

vb: voor eerste plaatsing van een voerbuis:

#MEASUREMENTVAR 200,12.2,m,voerbuis1 op

#MEASUREMENTVAR 201,10.2,m,voerbuis1 tot

#MEASUREMENTVAR 250 tot #MEASUREMENTVAR 289 telkens de even nummers

Boringen van (max 20)

DOV toevoeging


#MEASUREMENTVAR 250 tot #MEASUREMENTVAR 289 telkens de oneven nummers


Boring tot (max 20)

DOV toevoeging

vb: voor eerste boring:

#MEASUREMENTVAR 250,14.2,m,boring1 van

#MEASUREMENTVAR 251,16.2,m,boring1 tot

#MEASUREMENTVAR 300 tot #MEASUREMENTVAR 349

Optrekkingen (max 50)


 DOV toevoeging

#MEASUREMENTVAR 350 tot #MEASUREMENTVAR 354


Stopzettingen (max 5)


DOV toevoeging

#DATAFORMAT= ASCII

-

GEF standaard

#LASTSCAN

Laatste rij

GEF standaard

#COLUMNSEPARATOR=;

Karakter die kolommen van elkaar onderscheidt

GEF standaard

#COLUMNTEXT=0, off

Tekst (achter laatste data kolom) aan of uit

GEF standaard

#COLUMN

Aantal gegevens gemeten op één bepaalde diepte

GEF standaard

#COLUMNINFO

Aanduiding van de gemeten parameter (per kolom)

GEF standaard

#COLUMNVOID

Waarde van een parameter waarvoor op een bepaalde diepte geen waarde opgemeten is  (per kolom)

GEF standaard

#OS=DOS

-

GEF standaard

#EOH=

Einde header

GEF standaard
Gebruikte Quantity-numbers in het datablock (bij #COLUMNINFO)

Parameter

Quantity number

 Bron

Lengte

1

GEF standaard

Diepte11

Conusweerstand

2

GEF standaard

Plaatselijke kleef

3

GEF standaard

Wrijvingsgetal

4

GEF standaard, wordt niet gebruikt bij DOV-GEF import/export

Poriënwaterspanning

u1

u2

u3


5

6

7

GEF standaard

Hellingsmeting8GEF standaard

Totale Weerstand Qt

128

DOV toevoeging

Temperatuur129DOV toevoeging

Totale zijdelingse weerstand Qst

-

GEF standaard, wordt niet gebruikt bij DOV-GEF import/export


 Opmerkingen:

  • Alle dieptes worden gerekend t.o.v. het maaiveld
  • No labels