Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Gebruikers kunnen rechten krijgen binnen de werkrelatie met het bedrijf waarvoor ze werken. Zowel de DOV-applicatiebeheerder als de (hoofd) lokale beheerder van het bedrijf die gekend is in BTB (Beheer der Toegangsbeheerders) kunnen deze rechten toekennen.Het toekennen van rechten gebeurt via  


De lokale beheerder gaat als volgt te werk:

...

 • ,
 • Maak voor de nieuwe werknemer een werkrelatie aan met het bedrijf,
 • Voeg een recht toe aan deze werkrelatie. Meer specifiek moeten volgende gebruiksrecht en contextwaarde worden geselecteerd in de dropdownlijsten:
  • Gebruiksrecht: Databank Ondergrond Vlaanderen - externe gebruiker
  • Contextwaarde: eDOV invoerder erkend boorbedrijf

Indien dit recht door de DOV-applicatiebeheerder toegekend en beheerd wordt, dan dienen voor elke persoon volgende gegevens worden meegedeeld:

 • Naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Rijksregisternummer of BIS-nummer (1)

(1): voor het aanvragen van een BIS-nummer: zie procedure beschreven onder 'Wat moet ik doen als buitenlands bedrijf om als erkend boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt Boringen?'

Indien het ndien het bedrijf zelf de rechten wil beheren (via hun lokale beheerder), dan zijn volgende handleidingen voorhanden ter ondersteuning:

...

Hoe je als lokale beheerder de rechten van je personeelsleden kan verlengen, lees je op deze pagina.


Indien dit recht door de DOV-applicatiebeheerder toegekend en beheerd wordt, dan dienen voor elke persoon volgende gegevens worden meegedeeld:

 • Naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Rijksregisternummer of BIS-nummer (1)

(1): voor het aanvragen van een BIS-nummer: zie procedure beschreven onder 'Wat moet ik doen als buitenlands bedrijf om als erkend boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt Boringen?'


Opgelet: Vooraleer gebruikers rechten kunnen toegewezen krijgen in WebIDM, moet het bedrijf worden toegevoegd als boorbedrijf in WebIDM. Dit gebeurt door de applicatiebeheerder van DOV, meestal tijdens de erkenningsaanvraag van het boorbedrijf. Hij doet volgende aanpassingen:

...