Het toekennen van rechten voor gebruikers gebeurt in WebIDM. Via WebIDM wordt de toegang geregeld van heel wat toepassingen van de Vlaamse Overheid, en dus ook van het eDOV-loket. 

Gebruikers kunnen rechten krijgen binnen de werkrelatie met het bedrijf waarvoor ze werken. Zowel de DOV-applicatiebeheerder als de (hoofd) lokale beheerder van het bedrijf die gekend is in BTB (Beheer der Toegangsbeheerders) kunnen deze rechten toekennen. 


De lokale beheerder gaat als volgt te werk:

 • Log in als lokale beheerder op de webpagina 'gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid',
 • Maak voor de nieuwe werknemer een werkrelatie aan met het bedrijf,
 • Voeg een recht toe aan deze werkrelatie. Meer specifiek moeten volgende gebruiksrecht en contextwaarde worden geselecteerd in de dropdownlijsten:
  • Gebruiksrecht: Databank Ondergrond Vlaanderen - externe gebruiker
  • Contextwaarde: eDOV invoerder erkend boorbedrijf

ndien het bedrijf zelf de rechten wil beheren (via hun lokale beheerder), dan zijn volgende handleidingen voorhanden ter ondersteuning:

Hoe je als lokale beheerder de rechten van je personeelsleden kan verlengen, lees je op deze pagina.


Indien dit recht door de DOV-applicatiebeheerder toegekend en beheerd wordt, dan dienen voor elke persoon volgende gegevens worden meegedeeld:

 • Naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Rijksregisternummer of BIS-nummer (1)

(1): voor het aanvragen van een BIS-nummer: zie procedure beschreven onder 'Wat moet ik doen als buitenlands bedrijf om als erkend boorbedrijf toegang te krijgen tot het loket e-DOV meldpunt Boringen?'


Opgelet: Vooraleer gebruikers rechten kunnen toegewezen krijgen in WebIDM, moet het bedrijf worden toegevoegd als boorbedrijf in WebIDM. Dit gebeurt door de applicatiebeheerder van DOV, meestal tijdens de erkenningsaanvraag van het boorbedrijf. Hij doet volgende aanpassingen:

 • na erkenning (door VMM) voegt de DOV-applicatiebeheerder het bedrijf als organisatie toe aan WebIDM
 • de DOV-applicatiebeheerder geeft vervolgens de typering 'eDOV' mee aan de organisatie (in WebIDM) 
 • gelijktijdig wordt in de DOV-beheersapplicatie de prefix voor dit erkende boorbedrijf geregistreerd
 • het KBO-nummer van de onderneming zorgt voor de link met het boorbedrijf,

Het bedrijf is nu gekend en geconfigureerd in WebIDM en in DOV. 


 • No labels