Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vooraleer gebruikers rechten kunnen toegewezen krijgen worden volgende stappen doorlopen:

 • na erkenning wordt het bedrijf als organisatie toegevoegd aan WebIDM door de applicatiebeheerder bij DOV
 • de applicatiebeheerder geeft vervolgens de typering eDOV in WebIDM
 • gelijktijdig wordt in de DOV-beheersapplicatie de prefix voor dit erkende boorbedrijf geregistreerd
 • KBO-nummer van de onderneming zorgt voor de link 

Gebruikers kunnen daarna rechten krijgen binnen de werkrelatie met het bedrijf via gebruikersbeheer van  de Vlaamse overheid.

Het is belangrijk dat je kiest voor 'Organisatie voor ondersteuning'. 

 image007_01D86098EC836840.jpg

Je kan dan in de dropdownlijsten de juiste keuzes maken voor het gebruiksrecht en de contextwaarde:

 • Gebruiksrecht: Databank Ondergrond Vlaanderen - externe gebruikerr
 • Contextwaarde: eDOV invoerder erkend boorbedrijf

Zowel de DOV-applicatiebeheerder als de (hoofd) lokale beheerder van het bedrijf die gekend is in BTB (Beheer der Toegangsbeheerders) kunnen dit recht toekennen.

Indien dit recht door de DOV-applicatiebeheerder toegekend en beheerd moet worden dan dienen voor elke persoon volgende gegevens worden meegedeeld:

 • Naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Rijksregisternummer of BIS-nummer (1)

Volgende informatie is voorhanden ter ondersteuning van bedrijven die rechten willen beheren via hun lokale beheerder:

https://overheid.vlaanderen.be/praktische-info-voor-lokale-beheerders

https://overheid.vlaanderen.be/doelgroep-gebruikersbeheer#wie-kan-het-gebruikersbeheer-van-de-vlaamse-overheid-gebruiken-om-gebruikers-en-rechten-te-beheren

https://overheid.vlaanderen.be/aanmelden-als-ondernemer

(1): voor het aanvragen van een BIS-nummer: zie procedure beschreven onder punt 6 op https://www.dov.vlaanderen.be/page/veelgestelde-vragen-meldpunt-boringen

 • No labels