Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

• Je bent als bedrijf ook verplicht om hiervoor een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Meer informatie hierover kan je vinden op deze webpagina:
https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538. Een omgevingsvergunning wordt digitaal aangevraagd via het omgevingsloket
• Je moet de aanleg of afmelding van een eigen waterwinning melden bij VMM – dienst heffingen.

...