In de eerste plaats moet het de bedoeling zijn om water –zeker in droogteperiodes- te besparen, omdat ook het grondwater niet oneindig beschikbaar is.

We willen erop wijzen dat voor laagwaardige toepassingen (toilet, auto wassen, tuin, wasmachine, …) het gebruik van een regenwaterput wordt aanbevolen.
Het nuttig gebruiken van regenwater is één van de sleutelfactoren naar een efficiënt en duurzaam waterbeleid. Ondanks de momenteel beperkte hoeveelheden regenwater, lijkt het toch aangeraden eerst in een dergelijke installatie te voorzien voor de toekomstige wateropslag.
Pas daarna kan er overwogen worden om toch een grondwaterput te boren.
De waterwegwijzer van VMM helpt je op weg om duurzaam om te springen met water in en rond je woning.

Indien je een eigen grondwaterput wil aanleggen heb je enkele verplichtingen:

• Een grondwaterwinning moet (indien machinaal geboord) aangelegd worden door een erkend boorbedrijf . Zij zullen ook een inschatting kunnen maken hoe diep een grondwaterwinning op jouw locatie moet zijn.

• Je bent als bedrijf ook verplicht om hiervoor een melding te doen of een vergunning aan te vragen. Meer informatie hierover kan je vinden op deze webpagina:
https://www.dov.vlaanderen.be/page/vlarem-rubriek-538. Een omgevingsvergunning wordt digitaal aangevraagd via het omgevingsloket
• Je moet de aanleg of afmelding van een eigen waterwinning melden bij VMM – dienst heffingen.

• Daarnaast moet je ook jaarlijks een heffing betalen op de waterverontreiniging. Je maakt immers ook gebruik van het rioleringsnetwerk. Pomp je grotere hoeveelheden grondwater (>500m³/jaar) op? Dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater. Meer informatie is terug te vinden op deze website:https://www.vmm.be/water/heffingen

Leidingwater is altijd veilig drinkwater : het voldoet aan strenge eisen. Wil je toch putwater gebruiken om te drinken, om voedsel te bereiden en voor je hygiëne, dan moet je putwater voldoen aan de drinkwaterkwaliteitseisen. Algemene informatie is te vinden via www.vmm.be/gezondwater.
De meer technische gegevens zijn ontsloten via https://www.vmm.be/water/drinkwater/putwater.

Wil je je steentje bijdragen voor een beter milieu? Je kan heel wat zelf doen. Alle kleine beetjes vormen één grote inspanning en dat maakt echt het verschil!
https://www.vmm.be/tips/tips

Om te weten te komen op welke diepte er op jouw perceel “goed” grondwater is, moet de situatie op die plaats in detail bekeken worden.
Op deze pagina kan je informatie vinden over hoe je de eerste watervoerende laag op een bepaalde plek kan bepalen met behulp van de DOV-website: https://www.dov.vlaanderen.be/page/grondwaterstand

  • No labels