Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze analysegegevens worden gegeven voor de verschillende filters van het grondwatermeetpunt die zich op verschillende dieptes bevinden. Op de eerste pagina van het analyserapport vind je de diepte van de onderkant van deze filters terug. Bijvoorbeeld:

3) Wil je verder werken met metingen ? Dan kan je deze ook downloaden.

Eens je in de DOV-verkenner hebt gevonden over welke meetpunten je informatie wilt hebben,
kan je de peilmetingen en kwaliteitsanalyses ook downloaden in een zip-bestand met excelcsv-files.

Zo kan je de data gebruiken om zelf verdere verwerkingen op te doen.

  • Hiervoor selecteer je de meetlocaties uit de kaartlaag 'Grondwatermeetnetten' (of Grondwaterlocaties) in je zoekresultaten.
  • Klik op 'acties' en kies 'Download selectie'.
  • De keuze 'Download filtermetingen als ZIP' geef je een zip-bestand met 4 csv-bestanden.

Deze kan je openen in Excel en verder werken met de cijfers.

...