Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer je slechts 1 DOV-kaartlaag wil inladen, bv. de huidige grondwatervergunningen, ga je best als volgt tewerk.kan je op twee manieren aan de slag gaan.

3.1. Maak gebruik van een filter

Klik op kaartlagen → laag toevoegen → WMS/WMTS-laag toevoegen of WFS-laag toevoegen

...

Uit de lijst die eronder verschijnt kan je nu de kaartlaag selecteren die je wenst te gebruiken


3.2. Maak gebruik van de rechtstreekse url

Zoek de rechtstreekse link van de WMS op in de DOV metadata zoekdienst (https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home).

Vul de naam van de kaartlaag in de zoekbalk in en klik op zoeken.

Image Added

Vervolgens kan je de metadata van de kaartlaag "Grondwatervergunningen (huidige)" bekijken. De WMS-endpoint geeft je de nodige informatie om de rechtstreekse link naar de WMS laag samen te stellen. 

Image Added

De naamgeving van de laag is "gw_vergunningen:huidige_verg". De rechtstreekse WMS-link wordt dan: https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_vergunningen/huidige_verg/wms

Open QGIS.

Klik op kaartlagen → laag toevoegen → WMS/WMTS-laag toevoegen of WFS-laag toevoegen

Kies "Nieuw".

Vul de naam en de verbindingsURL (https://www.dov.vlaanderen.be/geoserver/gw_vergunningen/huidige_verg/wms) in. Klik vervolgens op "OK" en daarna op "Verbinden". 

Image Added


De rechtstreekse WMS-link verschijnt. Selecteer de laag en klik op "Toevoegen" om de kaartlaag te kunnen consulteren

Image Added

4. Opgelet! Aantal features beperkt tot 10.000 

...