Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gebruik maken van DOV services in QGIS

QGIS of Quantum GIS is een Open Source desktop GIS product. Deze handleiding is gebaseerd op

versie 3.4.9.

1. Gebruik WMS in QGIS

1.1. WMS inladen

Met behulp van QGIS kunnen de WMS services aangesproken en gebruikt worden.

Start QGIS op.

  1. Stel het Ruimtelijk Referentie Systeem van het project in. Ga hiervoor naar Project en vervolgens projecteigenschappen.

Selecteer het coördinatensysteem (DOV data zijn opgezet in EPSG:31370 Lambert 72). Klik dan op “Apply” en “OK”.

 

2. Klik op Kaartlagen → Laag toevoegen --> WMS/WMTS-laag toevoegen.

Het volgende scherm verschijnt:


3. Kies “Nieuw”

Vul de naam en de verbindingsURL in zoals in onderstaand screenshot en klik op OK en “Verbinden”.

De verbindingsURL voor de DOV services vind je terug op de Geonetwork toepassing: https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home4. Klik op OK en vervolgens op “Verbinden”. De lijst van beschikbare services verschijnt.


5. Kies een laag, klik op toevoegen en de laag wordt toegevoegd in de kaart (afhankelijk van de schaal in het kaartvenster en de schaalrange die de service ondersteunt) en in de legende. De naam van de laag in de legende is de naam van de laag en niet de titel. Indien je dit wenst kan je de naam van de laag aanpassen door rechts te klikken op de naam in de legende en de kaart te hernoemen.

 

1.2. GetFeatureInfo request

Door met de   knop in het kaartvenster op een feature van de service te klikken, kan je de attribuutinformatie opvragen.

 

2. Gebruik WFS in QGIS

2.1. WFS inladen

Met behulp van QGIS kunnen de WFS services aangesproken en gebruikt worden.

Start QGIS op.

  1. Stel het Ruimtelijk Referentie Systeem van het project in. Ga hiervoor naar Project en vervolgens projecteigenschappen.

 

Selecteer het coördinatensysteem (DOV data zijn opgezet in EPSG:31370 Lambert 72). Klik dan op “Apply” en “OK”.


2. Klik op Kaartlagen → Laag toevoegen → WFS-laag toevoegen.
 

Het volgende scherm verschijnt:


3. Kies “Nieuw”.

 

Vul de naam en de verbindingsURL in zoals in onderstaand screenshot en klik op OK.

De verbindingsURL voor de DOV services vind je terug op de Geonetwork toepassing: https://www.dov.vlaanderen.be/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home

 


4. Klik op OK en in de volgende scherm op “Verbinden”. De lijst van beschikbare services verschijnt.

Kies de gewenste laag uit het overzicht en klik op “Toevoegen”. Je kan de filter gebruiken om vlotter de laag terug te vinden die je zoekt.


5. Het inladen van de service is nu compleet. De symbologie wordt met een WFS niet meegegeven maar je kan deze wel zelf stylen.

 

 

2.2. Enkel features van een bepaalde extent inladen

Omdat bij inladen van een WFS vaak veel data worden opgevraagd, kan het een goed idee zijn

om maar een deel van de data in te laden.

Zo kan je bijvoorbeeld enkel features opvragen binnen een bepaalde extent. Hiervoor dien je in

het toevoegvenster volgende optie aan te vinken :

 “Alleen objecten toevoegen die overlappen met de huidige zichtbare extent”

 


Wanneer men deze optie aanvinkt dan wordt bij de GetFeature Request van de WFS service de BBOX parameter ingevuld met de extent van het kaartvenster op het moment dat de laag ingeladen wordt.

Je kiest er ook best voor om bij de laag die je kiest (bv. de Boringen) de "Cache Feature" optie aan te vinken.

Hierdoor worden alle objecten van de laag opgevraagd en gecached (weliswaar binnen een bepaalde BBOX als je deze optie hebt aangevinkt). Bij wijzigen van de extent (zoomen of pannen)

worden de objecten dan snel weergegeven.

2.3. Gebruik van een Proxyserver in QGIS

Als uw bedrijf gebruik maakt van een proxyserver om het netwerk te beveiligen, moet je dit ook eerst aangeven in QGIS. Doe je dit niet, dan heb je niet de mogelijkheid om een WMS of WFS service in te laden.

  1. Klik op Extra en daarna op Opties.
  2. Ga naar het tabblad Netwerk en geef de gegevens van je proxyserver in. Klik op OK.

 

2.4. Oproepen van de attributentabel, selecteren, selectie opslaan

Omdat je bij een WFS de eigenlijke features downloadt, kan je dus ook de attributentabel opvragen.

  1. Rechtermuisklik op de WFS laag en klik daarna op “Attributentabel openen”.

2. In de attributentabel kan je records selecteren door links van de rijen te klikken.

 


3. Deze selectie kan je vervolgens opslaan. Sluit de attributentabel af en rechtermuisklik op de WFS laag. Klik op “Exporteren” en vervolgens op “Geselecteerde objecten opslaan als”. Het is ook mogelijk om de volledige service op te slaan door te kiezen voor “Objecten opslaan als”.4. Geef het formaat op waarin je de selectie wil opslaan en kies het pad waar je deze wil opslaan.

Best selecteer je voor de services van DOV Lambert 72 als CRS (Coördinatensysteem).

 

 

 

  • No labels