• eBSD = Erkend bodemsaneringsdeskundige
  • eBBOrg = Erkende bodembeheerorganisatie
  • TV = Technisch Verslag
  • MM = Mengmonster
  • DOV = Databank Ondergrond Vlaanderen
  • OVAM = Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
  • TOP = Erkende tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem
  • GRC = Erkend grondreinigingcentra
  • CSV = Erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie
  • IIOA = Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
  • No labels