Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Raadpleeg hieronder de presentatie die tijdens het evenement getoond werd:

Je kan eveneens de opname van het evenement (her)bekijken:

Opname van het de opleidingssessie rond eDOV - 12 januari 2021


  • No labels