Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

DSI-platform (uitwisselplatform voor Digitale Stedenbouwkundige Informatie) - in beheer van departement Omgeving

Het DSI-platform is opgezet door het Departement Omgeving om te komen tot een actueel en volledig digitaal overzicht van de ruimtelijke juridische plancontext in Vlaanderen. DSI brengt de gegevens afkomstig van verschillende overheden samen in één centrale bron, om te zorgen voor de uitwisseling van deze data tussen verschillende soorten gebruikers.

Zo biedt het Departement Omgeving nieuwe en meer volledige publieke webservices aan over de gewestplannen en de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).
Van beide planologische instrumenten zijn WMS en WFS beschikbaar van alle plannen samen of van elk plan afzonderlijk (enkel voor gewestelijke RUP). Voor de afzonderlijke plannen dient de catalogus van Geopunt te worden geraadpleegd.
De geografische gegevens omvatten alle gedetailleerde planelementen met links naar de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

Opgelet! De arresten Raad van State alsook de intrekkingen Vlaamse Regering zijn nog niet verwerkt.


De services kan u terugvinden in de volgende metadatafiches op MercatorNet GeoNetwork:

Bovenstaande metadatafiches zijn ook beschikbaar in Geopunt.


Er zijn ook ZIP-pakketten beschikbaar via volgende URL’s:

Bovenstaande ZIP-pakketten kunnen ook afgehaald worden via de downloadknop bij elke dataset in Geopunt.

De gegevens worden uitgewisseld via het DSI-platform conform de specificaties van de nieuwe richtlijn voor de digitale uitwisseling van stedenbouwkundige informatie (DSI). 
Meer info over deze richtlijn: 
http://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/DSI/DSI-richtlijnenboek.pdf 
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Infoopmaat/Ambtenaar/DigitaleUitwisseling/DSIplatform***OP DE PLANNING***

Het is de bedoeling om ook een metadatafiche (+download) aan te maken voor de gewestelijke RUP onderhevig aan vernietigingen door Raad van State.

Er zijn reeds een aantal gemeenten en provincies ingestapt in het DSI-platform, zie https://ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Ambtenaar/Digitale-Uitwisseling/DSI-platform/Voortgang


Databank Ondergrond Vlaanderen - In beheer

bij het

van samenwerkingsverband DOV


Data rond geologie, bodem en ondergrond vindt u op:
downloaddiensten:

zie webpagina https://www.dov.vlaanderen.be/

...