Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Gebruik van de grondwatersimulator

Is er een handleiding van de grondwatersimulator?

Op deze pagina staat  de handleiding van de grondwatersimulator

Kan iedereen de grondwatersimulator gebruiken?

...

De gebruiker moet geen voorkennis over grondwatermodellering hebben. De gebruiker moet wel kennis verzamelen over de locatie waar hij een ingreep wil simuleren. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de virtuele boring in de DOV-verkenner of eigen in situ informatie.  

Moet ik de grondwatersimulator verplicht gebruiken bij een vergunningsaanvraag?

...