Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • eBSD = Erkend bodemsanderingsdeskundigebodemsaneringsdeskundige
 • eBBOrg = Erkende bodembeheerorganisatie
 • TV = Technisch Verslag
 • MM = Mengmonster
 • DOV = Databank Ondergrond Vlaanderen
 • OVAM = Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
 • TOP = Erkende tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem
 • GRC = Erkend grondreinigingcentra
 • CSV = Erkende inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie
 • IIOA = Exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit