Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

De opgeladen gegevens i.v. m. (ob.at. ) Grondverzet kunnen geraadpleegd worden in de Verkenner van Databank Ondergrond VlaanderenDOV Verkenner waar ook andere gegevens rond bodemkwaliteit terug te vinden zijn.
Als gebruiker kan kunt u zich aanmelden op de DOV Verkenner zodat u als uw organisatie mogelijke extra objecten kan raadplegen t.o.v. de niet-ingelogde situatieop basis van uw toegekende toegangsrechten ook bijkomende objecten kunt raadplegen die voor buitenstaanders niet zichtbaar zijn.


Link naar de DOV Verkenner: https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=verkenner