Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Heb je in het blokje "ligging" jouw punt van de boorwerkzaamheden binnen de contour van de inrichting uit het Omgevingsloket geplaatst,
dan krijg je hier een keuzelijst van alle projecten die op deze locatie gekend zijn.

Aan de hand van het projectnummer (dat je van jouw opdrachtgever moet ontvangen) kan je dan de juiste keuze aanklikken.

image2020-12-8_16-43-39.pngImage Added

Meer info op deze pagina: handleiding data aanleveren: eDOV - voorafmelding boringen - wettelijk kader