Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Je kan dit op verschillende manier maken:

1) Je kan een printscreen maken van DOV,

...

Geopunt of een andere kaart-toepassing

Hiervoor kan je de printscreen in een ander programma plakken. Vervolgens teken je de locaties van de boringen in met een kruisje of cirkeltje. Dit kan in een tekenprogramma of een fotobewerkingsprogramma, maar ook in standaardprogramma's zoals Word of Powerpoint is het mogelijk om dit te doen. Als alle boringen zijn ingetekend, neem je een nieuwe printscreen en sla je die op als fotobestand (jpg-bestand of png-bestand zijn geschikte formaten). Dit bestand kan je dan als bijlage bij je boorbeschrijving voegen. 

Nog simpeler is het afprinten van een printscreen en daarop de boringen met pen aan te duiden. Vervolgens scan je de tekening, of je neemt een duidelijke foto. 

Let er steeds op dat er En de locatie van de boringen aanduiden.
Let er wel op dat en een straat of gebouw of xy-cördinaten, .. bij staan zodat het herkenbaar is. 
bvb:
Image Modified

2) Je kan ook de DOV-verkenner gebruiken om een loggingsplan te maken

...

Voorbeeld van een liggingsplan langs een lijnopstelling

Image AddedImage Removed


Voorbeeld van een liggingsplan van boorwerkzaamheden in een polygoon

Image RemovedImage Added


Tip

Tip: zorg er steeds voor dat er voldoende herkenningspunten zichtbaar zijn (straatnaam, gebouwen,…).

...