Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In QGIS is een beperking tot 10.000 features ingesteld. Wanneer je dus probeert een volledige WFS van een datalaag (bv. alle grondwatervergunningen voor heel Vlaanderen) binnen te halen in je QGIS-project, gaat dit niet lukken. Je krijgt niet alle vergunningen in het kaartbeeld. Bij het toevoegen van de grondwatervergunningen als WMS-laag, heb je dit probleem niet aangezien het hier slechts een beeld (een ‘prentje’) is zonder de attribuutgegevens.  

De manier om wel de volledige set aan gegevens ter beschikking te hebben, is van eerst zo precies mogelijk in te zoomen naar het studiegebied dat je interesseert en pas daarna de WFS-laag in te voegen.

Het is belangrijk om in het dialoogvenster ‘Toevoegen van een WFS-laag van een server’ de optie “Alleen objecten bevragen die het huidige zichtbare bereik overlappen” aan te vinken (zie punt 2.3).

Het is belangrijk om je studiegebied van tevoren in te stellen en dan pas de WFS-laag toe te voegen. 

Als heel Vlaanderen als studiegebied kan beschouwd worden, ben je genoodzaakt om te werken dit grote gebied (bv. Vlaanderen) op te splitsen en dan de gegevens deelgebied per deelgebied binnen te halen. Doe je dat niet, dan zal QGIS zelf ‘random’ 10.000 gegevens importeren, verspreid over heel Vlaanderen. Op die manier heb je ze nooit allemaal. Dit komt omdat er bij het inladen van een WFS (te) veel data wordt opgevraagd. Je zult dus een aantal keer de gegevens binnen een deelgebied met een bepaalde extent moeten importeren.ook al zijn het meer dan 10.000 features, is als volgt:

Bij het toevoegen van de WFS -laag kun je een query toevoegen zodat de WFS opgesplitst wordt in deelgebieden die achtereenvolgens geïmporteerd worden.

Zo kan je Vlaanderen opsplitsen o.b.v. X-waarde. Hieronder zie je een voorbeeld met WFS van de laag ‘formele interpretaties’:

Query op X toevoegen, zodat je de WFS opdeelt in blokken die je aan elkaar kan sluiten:

1e query: X < ‘waarde A’

2e query: X >= ‘waarde A’ en x < ‘waarde B’

service moet je in de URL het stukje 'version=2.0.0' toevoegen. Daarnaast moet je ook 'Enable feature paging' aanzetten:

Image Added


Dan kunnen er meer dan 10.000 features opgehaald worden:

Image AddedImage Removed