Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Standaard worden de voorafmeldingen van de laatste 3 maanden getoond.
Je kan dit zelf aanpassen naar een andere periode, door bovenaan de gewenste data in te vullen. 
Als je deze datumvelden helemaal leeg maakt, dan krijg je alle voorafmeldingen van jouw bedrijf te zien (zowel diegene die al gebruikt zijn voor een boring aan te leveren, als diegene die hier nog niet voor gebruikt zijn).


Bovenaan kan je klikken op de gele knop om een nieuwe voorafmeldingsfiche aan te maken.
Dit kan ook via de link '>Nieuwe voorafmelding' op de portaal-pagina.

...