Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

De VMM meet en controleert de kwantiteit en de kwaliteit van water, beheert watersystemen en int heffingen op watervervuiling en grondwaterwinning. Ze levert advies voor milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en het toezicht op de zuiveringsinfrastructuur. De VMM bewaakt ook de luchtkwaliteit, inventariseert wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen op.

Contact

A. Van De Maelestraat 96
9320 Erembodegem
Tel.: 053/72 62 11
Fax: 053/77 71 68
info@vmm.be
Website van de Vlaamse Milieumaatschappij