Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

De VLM werkt aan de omgevingskwaliteit op het platteland en in de stadsrand. De omgevingskwaliteit is de waardering die mensen op een bepaald moment aan een gebied toekennen en die ervoor zorgt dat mensen om een bepaald gebied geven. Aangezien die omgevingskwaliteit verschilt van gebied tot gebied, legt de VLM de klemtoon op een gebiedsgerichte werking. De VLM is vooral actief in gebieden waar de context om tot een algemene verbetering van de omgevingskwaliteit te komen, complex is. Voor de ontwikkeling van gebiedsgerichte projecten zet de VLM in op een participatieve aanpak. Sluiten van partnerschappen staat centraal bij de realisatie van projecten. Een dergelijke aanpak zorgt voor mede-eigenaarschap van de maatregelen. De VLM beschikt over een ruime waaier aan instrumenten die flexibel kunnen ingezet worden om de omgevingskwaliteit te verbeteren: ruilverkaveling, natuurinrichting, landinrichting, de grondenbanken, de mestbank, beheerovereenkomsten met landbouwers, … Die instrumenten zorgen voor een slagkrachtige, innovatieve en vooral duurzame benadering van het Vlaamse platteland.

Contact

Gulden-Vlieslaan 72
1060 Brussel
Tel.: 02/543 72 00
Fax: 02/543 73 99
info@vlm.be
Website van de Vlaamse Landmaatschappij