Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

De OVAM spant zich in voor een duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen, het voorkomen van bodemverontreiniging en de realisatie van de bodemsanering. De OVAM streeft naar de omvorming van het afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid om via het sluiten van materiaalkringlopen cradle to cradle een groene kringloopeconomie te realiseren.

Contact

Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel.: 015/28 42 84
Fax: 015/20 32 75
info@ovam.be
Website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij